Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 10 września 2019

Konferencja „Centrum Zdrowia 75+”

  |   Prezydent: W ostatnim czasie próbujemy uruchomić szereg różnych instytucji, które są w dużym stopniu dedykowane dla osób w podeszłym wieku Andrzej Duda podczas konferencji „Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami” Z inicjatywą stworzenia programu, który zapewni kompleksową opiekę nad coraz liczniejszą grupą osób starszych, wystąpiła Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent: Chodzi o to, by przygotować taki program, który pozwoli na jak najlepszą, jak najsprawniejszą koordynację różnych działań podejmowanych wobec osób w wieku 75+. Starzenie się populacji jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi polskie społeczeństwo. Według prognoz, gwałtowny wzrost liczby osób po 75 roku życia nastąpi już w latach 30. XXI w. Briefing prasowy wiceszefa KPRP Pawła Muchy oraz ekspertów Narodowej Rady Rozwoju Minister Mucha: Rozpoczynamy bardzo otwartą, transparentną dyskusję na temat założeń zmian w prawie, zmian systemowych dotyczących opieki nad osobami starszymi, powyżej 75 roku życia

– Chodzi o to, by przygotować taki program, który będzie pozwalał na jak najlepszą i jak najsprawniejszą koordynację różnych działań podejmowanych wobec osób, które ukończyły 75 lat i starszych – mówił Prezydent Andrzej Duda na konferencji „Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami”, dziękując wybitnym ekspertom, wysokim urzędnikom państwowym i politykom za udział w spotkaniu.  Z inicjatywą stworzenia programu, który zapewni kompleksową opiekę nad coraz liczniejszą grupą osób starszych, wystąpiła Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP.

 

CAŁE WYSTĄPIENIE>>

 

 

Starzenie się populacji jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi polskie społeczeństwo. Według prognoz, gwałtowny wzrost liczby osób po 75 roku życia nastąpi już w latach 30. obecnego wieku i będzie wyglądał następująco: w 2030 r. do 11,3% całego społeczeństwa, w 2040 r. do 14,4%, a w 2050 r. już do 16,5%.
 

 

Według ekspertów NRR, biorąc pod uwagę skalę tych zmian oraz niedostateczne przygotowanie jednostek ochrony zdrowia i polityki społecznej do realizacji zadań wspierających osoby starsze, konieczne jest pilne zapewnienie oferty usług dla najstarszych obywateli Polski, by mogli oni jak najdłużej zachować sprawność i samodzielność, a w przypadku pojawienia się np. niepełnosprawności mieli też zapewnioną godziwą opiekę. 

 

– Rozpoczynamy bardzo otwartą, transparentną dyskusję na temat założeń zmian w prawie, zmian systemowych dotyczących opieki nad osobami starszymi, powyżej 75 roku życia – mówił wiceszef KPRP Paweł Mucha na wspólnym z ekspertami NRR briefingu prasowym. – Mam nadzieję, że w styczniu pojawi się projekt ustawy w sprawie Centrum Zdrowia 75+ – zapowiedział minister.

 

Poleć znajomemu