Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 4 października 2019

Prezydent podpisał sześć ustaw

Dnia 3 października 2019 r. Prezydent RP podpisał:

 

  1. Ustawę z dnia 11 września 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw,
  2. Ustawę z dnia  11 września 2019 r.  o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, 
  3. Ustawę z dnia  30 sierpnia  2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  4. Ustawę z dnia  30 sierpnia  2019 r.  o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.,
  5. Ustawę z dnia  30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie,
  6. Ustawę z dnia  11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

Poleć znajomemu