Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 10 października 2019

Gala z okazji 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  |   Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą b. prezesa ZUS Pawła Wypycha, który zginął w katastrofie smoleńskiej Prezydent złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą b. prezesa ZUS Pawła Wypycha, który zginął w katastrofie smoleńskiej Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Prezydent Andrzej Duda odwiedził centralę ZUS z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu

Prezydent Andrzej Duda podkreślał podczas gali z okazji 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że ZUS działa skutecznie i dobrze, ZUS działa skutecznie i dobrze, a przyjęty w Polsce system zabezpieczenia społecznego z państwową instytucją, z państwowymi gwarancjami daje pewność, że świadczenia zostaną wypłacone. 


– ZUS i sam system ubezpieczeń społecznych musi być elastyczny i musi się dopasowywać do potrzeb zmieniającego się świata – zaznaczył też Andrzej Duda. W jego opinii, fundamentalne znaczenie ma pewność, że ZUS wypłaci świadczenie. WYSTĄPIENIE >>>

 

–  I możemy wprowadzać różne zmiany systemowe, ale jestem ostatnim człowiekiem w Polsce, który będzie zwolennikiem zlikwidowania państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo jest to instytucja gwarantująca świadczenia i to ma nieprawdopodobnie wielką wartość – mówił, wskazując, że zdaje sobie sprawę z tego każdy, kto ukończył 40 lat. Podkreślił także, że państwo powinno mieć wobec swoich obywateli wymiar opiekuńczy.

 

 

 

_______________________________________

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2019 r. kończy 85 lat. Nowa – centralna i powszechna oraz obejmująca swoim działaniem obszar całej Rzeczypospolitej – instytucja ubezpieczeniowa została powołana rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego z 24 października 1934 r. 

Poleć znajomemu