Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 15 października 2019

Andrzej Duda podpisał osiem ustaw

Dnia 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał:
 

1. Ustawę z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych;
2. Ustawa z dnia  11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych;
3. Ustawę z dnia  11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;
4. Ustawę z dnia  30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
5. Ustawę z dnia  11 września 2019 r.  o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw;
6. Ustawę z dnia  11 września 2019 r.  o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
7. Ustawę z dnia 30 sierpnia  2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska;
8. Ustawę z dnia  30 sierpnia  2019 r.  o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
 

Poleć znajomemu