Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 11 grudnia 2019

„Centra Usług Społecznych to nowoczesne rozwiązanie”

  |   Pałac Prezydencki. Konferencja pt. „Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość Polityki Społecznej” Pałac Prezydencki. Konferencja pt. „Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość Polityki Społecznej” – Jeśli chcemy budować państwo nowoczesne, to kwestia usług społecznych musi mieć charakter zdecydowanie szerszy niż tylko prosto pojmowana pomoc społeczna ocenił Prezydent – Chodziło o to, aby stworzyć pewną nową formułę relacji pomiędzy samorządem a obywatelami – zaznaczył Prezydent poinformował o pilotażowym konkursie na tworzenie Centrów Usług Społecznych Konkurs organizowany wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Na ten cel mają być przewidziane specjalne środki Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak „Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych” wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Centra Usług Społecznych to jest rozwiązanie nowoczesne – przekonywał Prezydent, dodając, że to także rozwiązanie preferowane w ramach UE, w ramach wspólnot samorządowych i świadczenia usług wobec społeczności lokalnych w państwach Unii.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>>


– Mamy ambicję, żeby Polska stawała się państwem coraz nowocześniejszym, dlatego właśnie chcemy tę instytucję wprowadzić. Ma ona także ułatwiać, poprzez swoją formułę, korzystanie ze środków europejskich, które na cel świadczenia usług społecznych są przewidziane – mówił Andrzej Duda podczas zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim konferencji pt. „Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość Polityki Społecznej”.

 

Prezydent poinformował też o pilotażowym konkursie organizowanym wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na tworzenie Centrów Usług Społecznych.  

SZCZEGÓŁY >>>

 

 

_______________________________

 

 

Zobacz także: Prezydent podpisał ustawę o CUS Centra Usług Społecznych to inicjatywa Prezydenta RP, która ma na celu ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności.

 

„Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych” wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Wsparcie będzie kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gmin, jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczeń usług społecznych zarówno do potrzeb mieszkańców gminy, jak również do własnych możliwości finansowych.

Poleć znajomemu