Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 20 lutego 2020

Ustawy z podpisem Prezydenta

Dnia 19 lutego 2020 r. Prezydent RP podpisał:

 

1. Ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw,

2. Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020,

3. Ustawę z dnia 23 stycznia  2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw,

4. Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.    

 

Poleć znajomemu