Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 25 lutego 2020

Prezydent RP na Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych

  |   Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy

– Warto rozważyć stworzenie ustawy o działalności pomocowej, która zarysowałaby ramy działania wszystkich zawodów i profesji pomocowych – zaproponował Prezydent Andrzej Duda podczas Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, zorganizowanego na Politechnice Warszawskiej. Dodał, że można też rozważyć powołanie rady profesji i zawodów pomocowych, jako dobrowolnej, otwartej formy samorządu, która wzmocni znaczenie i poprawi funkcjonowanie osób, świadczących pomoc innym ludziom. – Jestem otwarty na wszelkie propozycje – dodał Andrzej Duda. CAŁE WYSTĄPIENIE>>

 

 

 


 

Podczas kongresu Prezydent podziękował wszystkim osobom, zaangażowanym w pomoc potrzebującym, zwracając równocześnie uwagę, że poza wolontariuszami, dysponującymi wolnym czasem i chęciami pomocy, potrzebne jest też profesjonalne wsparcie w ramach zintegrowanego systemu. Taki zintegrowany system jest możliwy m.in. dzięki centrom usług społecznych, organizowanym od nowego roku przez samorządy w oparciu o prezydencką inicjatywę ustawodawczą. Pozwala to zwiększyć dostęp mieszkańców do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwia trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców

 

 

 

Organizowany pod auspicjami Prezydenta RP Kongres jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy – Kongresu Poradnictwa. 

 

Szczegółowa relacja z kongresu>>

 

Poleć znajomemu