Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 18 marca 2020

Rada Gabinetowa nt. tarczy antykryzysowej

Prezydent i Premier schodzą po schodach w ogrodach Pałacu Prezydenckiego do BBN   |   Prezydent zwołał Radę Gabinetową Posiedzenie dotyczy rządowego pakietu pomocy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa BBN | Rada Gabinetowa z udziałem Prezydenta i Premiera odbywa się w formie wideokonferencji BBN | Prezydentowi towarzyszą minister Błażej Spychalski i szef BBN Paweł Soloch BBN | Rada Gabinetowa z udziałem Prezydenta i Premiera odbywa się w formie wideokonferencji BBN | Rada Gabinetowa z udziałem Prezydenta i Premiera odbywa się w formie wideokonferencji Pałac Prezydencki | Wypowiedzi Prezydenta i Premiera po posiedzeniu Rady Gabinetowej Pałac Prezydencki | Wypowiedzi Prezydenta i Premiera po posiedzeniu Rady Gabinetowej Pałac Prezydencki | Wypowiedzi Prezydenta i Premiera po posiedzeniu Rady Gabinetowej Pałac Prezydencki | Wypowiedzi Prezydenta i Premiera po posiedzeniu Rady Gabinetowej Pałac Prezydencki | Wypowiedzi Prezydenta i Premiera po posiedzeniu Rady Gabinetowej

Rada Gabinetowa, zwołana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, dyskutowała na temat „tarczy antykryzysowej”, czyli pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Posiedzenie zostało zorganizowane w formie wideokonferencji. 

 

– Potrzebne jest wsparcie dla przedsiębiorców i dla pracowników; pakiet antykryzysowy musi być kompleksowy – podkreślił Prezydent, dodając, że pakiet w zasadzie już powstał i w najbliższym czasie będzie przekładany na projekty ustaw, a następnie wprowadzany. Wskazał, że pakiet osłonowy dla przedsiębiorców zakłada m.in. odsunięcie płatności ZUS, rozłożenie składek na ZUS na raty i system wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy. 

 

WYPOWIEDZI PREZYDENTA I PREMIERA W CAŁOŚCI>>

 

 

Ten program, przelany na teksty ustaw, musimy mieć gotowy w tym tygodniu. Taka jest potrzeba chwili – podkreślał Prezydent, wskazując na konieczność szybkiego i sprawnego działania. – Trzeba budować w jak największym stopniu obszar bezpieczeństwa i zabezpieczenia Polaków, polskiej gospodarki – zaznaczył. 

 

Prezydent zaapelował ponadto do wszystkich Rodaków o ochronę służby zdrowia. 

 

 

 

W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Nie przysługują jej kompetencje Rady Ministrów.

Poleć znajomemu