Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 10 kwietnia 2021

Wspomnienie Pracowników KPRP, którzy zginęli w Smoleńsku

Na pokładzie Tu-154M, który rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku, znajdowało się 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński i jego Małżonka Maria, a także jedenastu pracowników Kancelarii Prezydenta. Wciąż o nich pamiętamy!

 

NAZWISKA WSZYSTKICH OFIAR KATASTROFY >>

 

 

Śp. Władysław STASIAK

 

SZEF KANCELARII PREZYDENTA RP

 

Urodzony 15 marca 1966 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego (od 24 sierpnia 2006 r. do 8 sierpnia 2007 r. oraz od 16 listopada 2007 r. do 15 stycznia 2009 r.), zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i wdrażanie wydziałów obsługi mieszkańców. Od 15 stycznia 2009 r. zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta. 27 lipca 2009 r. powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.  

 

ŻYCIORYS WŁADYSŁAWA STASIAKA >>

 

 

 

 

Śp. Paweł WYPYCH

 

DORADCA I SEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP

 

Urodzony 20 lutego 1968 roku w Otwocku. Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Był Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także instruktorem harcerskim i  harcmistrzem w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Od 11 grudnia 2007 r. pełnił funkcję Doradcy Prezydenta RP. 30 kwietnia 2009 r. został mianowany Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP. 

 

ŻYCIORYS PAWŁA WYPYCHA >>

 

 

 

  

 

Śp. Mariusz HANDZLIK

 

PODSEKRETARZ STANU, DYREKTOR BIURA SZ W KANCELARII PREZYDENTA RP

 

Urodzony 11 czerwca 1965 r. w Bielsku Białej. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. polityki zagranicznej, pierwszym sekretarzem i radcą ds. polityczno-wojskowych w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, dyrektorem Departamentu Polityki Eksportowej w MSZ oraz wicedyrektorem w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa w MSZ. Był ambasadorem tytularnym i przewodniczącym Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR), ministrem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych. W latach 2006-2008 Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP. 9 października 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński wręczył Mariuszowi Handzlikowi akt powołania na Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  

 

ŻYCIORYS MARIUSZA HANDZLIKA >>

 

 

 

 

 

Śp. Aleksander SZCZYGŁO

 

SZEF BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

Urodzony 27 października 1963 r. w Jezioranach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 90. był asystentem senatora Lecha Kaczyńskiego oraz specjalistą w biurze prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm RP. Był szefem Kancelarii Prezydenta w 2006 roku, potem ministrem obrony narodowej. 15 stycznia 2009 roku prezydent Lech Kaczyński powołał go na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 

ŻYCIORYS ALEKSANDRA SZCZYGŁY >>

 

 

 

 

Śp. Barbara MAMIŃSKA

 

DYREKTOR BIURA KADR I ODZNACZEŃ W KANCELARII PREZYDENTA RP

 

Urodzona 10.11.1957 r. w Pruszkowie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach 2002-2005 współpracowała z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP od 2005 r. na stanowisku Dyrektora Biura Kadr i Odznaczeń.

 

 

 

 

Śp. Izabela TOMASZEWSKA

 

DYREKTOR ZESPOŁU PROTOKOLARNEGO PREZYDENTA RP 

 

Urodzona 13 września 1955 r. w Kwidzynie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta. W Kancelarii Prezydenta RP pracowała od stycznia 2006 r.

 

 

 

 

Śp. Katarzyna DORACZYŃSKA

 

ZASTĘPCA DYREKTORA GABINETU SZEFA KANCELARII PREZYDENTA RP

 

Urodzona 03.10.1978 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Była zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP od 2007 r. – m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

 

 

 

 

Śp. Dariusz JANKOWSKI

 

ASPIRANT W ZESPOLE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ PREZYDENTA RP

 

Urodzony 08.07.1955 r. w Warszawie. Zatrudniony w Kancelarii Prezydenta RP od 1993 r. na stanowisku aspiranta w Zespole Obsługi Organizacyjnej Prezydenta. 

 

 

 

 

 

Śp. płk dr hab. nauk med. Wojciech LUBIŃSKI

 

LEKARZ PREZYDENTA RP

 

Urodzony 04.10.1969 r. w Rykach. Doktor Nauk Medycznych, Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Lekarz Prezydenta RP od 2006 r.

 

 

 

 

Śp. ks. Roman INDRZEJCZYK

 

KAPELAN PREZYDENTA RP

 

Urodzony 14 listopada 1931 r. w Żychlinie, ukończył Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od stycznia 2006 r.

 

 

 

 

Śp. Jolanta SZYMANEK-DERESZ

 

SZEF KANCELARII PREZYDENTA W LATACH 2000-2005

 

Urodzona 12.07.1954 r. w Przedborzu, prawnik, polityk, poseł. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 3 stycznia 2000 roku zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od 13 czerwca 2000 r. pełniła funkcję szefa Kancelarii Prezydenta RP. 23 grudnia 2000 r. została ponownie powołana na to stanowisko, odwołano ją 18 października 2005 r.

 

 

Wspomnienie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego>>

Wspomnienie śp. Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej>>

(KP)

Poleć znajomemu