Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 27 maja 2020

Posiedzenie Zespołu ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dot. samorządu terytorialnego

Spotkanie urzędników i samorządowców w Pałacu Prezydenckim   |   Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste posiedzenie Zespołu ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste posiedzenie Zespołu ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste posiedzenie Zespołu ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Posiedzenie otworzył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, który przypomniał liczne inicjatywy i aktywności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dotyczące samorządu terytorialnego.


Zobacz także: Andrzej Duda do samorządowców: Macie we mnie orędownika Ordery i odznaczenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Na spotkaniu reprezentowane były ogólnopolskie organizacje samorządowe, a udział w dyskusji wzięli:
– w imieniu Związku Województw Rzeczypospolitej – Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Zarządu Związku, członek sekcji Samorząd, polityka spójności Narodowej Rady Rozwoju,
– Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber,
– w imieniu Związku Powiatów Polskich – Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku,
– w imieniu Związku Gmin Wiejskich RP – Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku,
– w imieniu Związku Miast Polskich – Andrzej Porawski, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej.


Zobacz także: Prezydent: Współpraca podstawą dobrej działalności samorządów [PL/ENG] Zaproszenie do udziału w spotkaniu i prezentacji swoich wystąpień przyjęli także:
– Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju,
– Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
– Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Pełnomocnik Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym,
– Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.


Andrzej Porawski w krótkim wystąpieniu przypomniał historię odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce. Zaznaczył, że postulat odbudowy samorządu umieszczono w programie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r. w rozdziale pod znamiennym tytułem „Samorządna Rzeczpospolita”.


Podczas spotkania przedstawiciele strony rządowej podkreślali rolę i znaczenie zaangażowania samorządu w realizację zadań publicznych. Uczestnicy dyskusji akcentowali dorobek 30 lat od restytucji samorządu terytorialnego w naszym kraju.


27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Na pamiątkę tego wydarzenia jest obchodzony Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.


Zespół ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w październiku 2017 roku. Założeniem powołania Zespołu było wsparcie samorządów, w czym istotnym narzędziem jest prezydencka inicjatywa legislacyjna. Skład Zespołu oparty jest w głównej mierze na przedstawicielach ogólnopolskich organizacji samorządowych, które reprezentowane są w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół stał się wyjątkowym miejscem debaty nad systemowymi problemami samorządów, ponieważ są w nim reprezentowane ogólnopolskie stowarzyszenia wszystkich szczebli samorządu. Praca Zespołu opiera się na zaangażowaniu ekspertów zarówno ze strony prezydenckiej, rządowej, jak i samorządowej.

Poleć znajomemu