Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 10 lipca 2020

Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy

 • Polityka zagraniczna

109 oficjalnych wizyt zagranicznych, 166 wizyt delegacji zagranicznych w Polsce, 78 zawartych porozumień międzynarodowych, 370 ratyfikowanych i ogłoszonych umów międzynarodowych – taki jest bilans działalności Prezydenta Andrzeja Dudy na forum międzynarodowym przez ostatnie pięć lat. 

 

 

 

 • Bezpieczeństwo militarne

Trwała obecność wojsk NATO w Polsce, reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej – to niektóre z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy w dziedzinie obronności.

 

 

 

 

 • Polityka społeczna

Działania wspierające polską rodzinę i emerytów, podniesienie płacy minimalnej oraz szereg inicjatyw proobywatelskich – to kluczowe aktywności Prezydenta Andrzeja Dudy w zakresie polityki społecznej. Inspirację do wprowadzanych zmian stanowią bezpośrednie spotkania i rozmowy z Polakami w całym kraju.

 

 

 

 • Zdrowie

Opracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej, utworzenie specjalnego Funduszu Medycznego oraz program „Leki 75+” – to wybrane działania podjęte przez Prezydenta Dudę w trosce o zdrowie Polaków. 

 

 

 

 • Legislacja

Prezydent Andrzej Duda podpisał łącznie 1066 ustaw a 9 zawetował. Złożył w Sejmie 32 inicjatywy ustawodawcze, a najważniejsze z nich to m.in. ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 czy nowelizacja Kodeksu rodzinnego.

 

 

 

 • Rolnictwo

Inicjowanie programów wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich, promocja polskiej żywności oraz podpisanie wielu ustaw wspierających rolników – to niektóre z działań Prezydenta Dudy na rzecz polskiego rolnictwa.

 

 

 

 • Ekologia

Prezydent Andrzej Duda z Pierwszą Damą zainaugurowali ogólnopolskie akcje #sprzątaMY i #sadziMY. Te i wiele innych działań Para Prezydencka podjęła w trosce o ochronę środowiska. 

 

 

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zatwierdzenie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, ochrona polskiej cyberprzestrzeni, tworzenie niezależności energetycznej Polski – to wybrane obszary działań Prezydenta Andrzeja Dudy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

 

 

 • Ordery i odznaczenia 

Z okazji obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Prezydent Andrzej Duda ustanowił Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wręczono go do tej pory 1936 osobom.

 

 

 • Polityka młodzieżowa

Z myślą o młodych osobach Prezydent przyczynił się m.in. do likwidacji podatku PIT oraz podwyższenia stawki godzinowej i płacy minimalnej.

 

 

 • Akcje pomocowe i charytatywne

Para Prezydencka bierze udział w licznych akcjach dobroczynnych, a część z nich sama inicjuje. Stałym wsparciem Prezydenta Andrzeja Dudy i jego Małżonki cieszy się 500 organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń.

 

 

 • Ułaskawienia

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił 93 osoby.

 

 

 • Prerogatywy, nominacje

Prezydent Duda wręczył 2375 nominacji profesorskich, 1353 sędziowskich i 172 nominacje generalskie. 

 

 

 • Obywatelstwa polskie

Prezydent Andrzej Duda nadał obywatelstwo polskie 10 011 razy.

 

 

 • Polityka historyczna

Prowadzona przez Prezydenta Andrzeja Dudę polityka historyczna zaowocowała m.in. ustanowieniem Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

 

 

 • Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Para Prezydencka przekazała Polakom 150 tys. flag państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Polsce i na Świecie zorganizowano setki wydarzeń pod szczególnym patronatem Prezydenta RP.

 

 

 • Promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego

W 12 tys. miejsc w Polsce i na świecie zorganizowano akcję Narodowego Czytania. Rezydencje prezydenckie niejednokrotnie otwarte były dla zwiedziających. 

 

 

 • Gospodarka

Obniżenie podatku PIT, wzrost stawki godzinowej oraz płacy minimalnej i wprowadzenie szeregu ułatwień dla przedsiębiorców w ramach tzw. Konstytucji Biznesu – to wybrane działania Prezydenta Dudy na rzecz polskiej gospodarki.

 

 

 • Działania dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

W trakcie prezydentury Andrzeja Dudy zarówno zasiłek pielęgnacyjny, jak i renta socjalna wzrosły o blisko 40%.

 

 

__________________________________

 

 • Działalność Pierwszej Damy w liczbach

W ciągu 5 lat Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z ponad 50 tys. osób, objęła patronatem ponad 300 przedsięwzięć i wzięła udział w ponad stu wydarzeniach społeczno-charytatywnych.

 

 

 

 • Pierwsza Dama. Reprezentowanie i promocja Polski za granicą

 • Pierwsza Dama. Najważniejsze obszary działalności

 

__________________________________

 

 

 • Czy wiesz, że...?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent trzyma telefon i robi selfie z tłumem mieszkańców

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Gliwic, czerwiec 2017

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu