Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 4 sierpnia 2020

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność

  |   Prezydent na posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność Prezydent na posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność Prezydent na posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność Prezydent na posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność

Zapewniam o tym, że polskie rolnictwo i polska wieś przez następne pięć lat będą znajdowały się w centrum mojego zainteresowania, tak jak do tej pory mówił Prezydent w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, gdzie wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność.


Zobacz także: Wypowiedź Prezydenta w Wierzchosławicach 22 czerwca 2020 roku w Wierzchosławicach podpisana została umowa programowa, zawarta pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

 

W dokumencie Andrzej Duda zadeklarował podjęcie dalszych działań na rzecz zwiększenia ochrony producentów żywności oraz zobowiązał się do złożenia w Sejmie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przy uwzględnieniu następujących założeń:

  • o gwarancji dla praw emerytalnych rolników,
  • o poszanowania prawa własności ziemi w oparciu o art. 64 Konstytucji RP,
  • o poszanowania celów i instrumentów państwa, które w ramach dbałości o bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa realizuje politykę rolną, także w relacjach z UE i w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Poleć znajomemu