Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 października 2020

400 lat temu pod Mohylowem poległ Stanisław Żółkiewski

Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego

Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja upamiętniająca niezłomnego Hetmana i Kanclerza Wielkiego Koronnego. Sejm RP w 400. rocznicę bohaterskiej śmierci ogłosił go patronem 2020 roku.

 

Stanisław Żółkiewski przyszedł na świat w 1547 roku w Turynce pod Lwowem. Swoją drogę w służbie Rzeczypospolitej zakończył pełniąc funkcje hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego. Wcześniej był m.in. wojewodą kijowskim, kasztelanem lwowskim, sekretarzem króla Stefana Batorego i starostą wielu ziem I Rzeczypospolitej. Pochodził z rodu szlacheckiego spokrewnionego z Zamoyskimi. Jako senator uczestniczył w XVII-wiecznych sejmach. W swojej karierze wojskowej odniósł szereg sukcesów, m.in. stał na czele polskich wojsk w wojnie polsko-rosyjskiej 1609 roku w czasie której rozpoczął oblężenie Smoleńska, pod Kłuszynem pokonał połączone armie rosyjską i szwedzką, wkroczył z wojskami polskimi do Moskwy, w wyniku czego polski królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji.

 

W 1611 roku sprowadził do Polski zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego i zmusił go do złożenia hołdu wraz z braćmi przed królem Zygmuntem III Wazą, uwiecznionego parę wieków później przez Jana Matejkę.

 

Poległ 6 października 1620 roku pod Mohylowem, w czasie odwrotu wojsk polskich po porażce z wojskami turecko-tararskimi pod Cecorą. Odmówił porzucenia towarzyszy broni i ratowania się ucieczką. Był też uznanym pisarzem – do historii polskiej literatury przeszło jego dzieło „Początek i progres wojny moskiewskiej”, będące pamiętnikarskim zapisem działań wojennych.

Poleć znajomemu