Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 17 października 2020

W poniedziałek Szczyt Trójmorza z udziałem Prezydenta RP

W poniedziałek Prezydent Andrzej Duda udaje się do Tallina, gdzie weźmie udział w 5. szczycie Inicjatywy Trójmorza. Z powodu pandemii część przywódców państw członkowskich oraz m.in. Prezydent Niemiec i Sekretarz Stanu USA uczestniczyć będą w szczycie poprzez połączenie internetowe.
 

Spotkaniu przywódców 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza przewodniczyć będzie estońska Prezydent Kersti Kaljulaid. Z powodu sytuacji pandemicznej spotkanie przedstawicieli państw Trójmorza (Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Bułgarii, Rumunii i Słowenii) będzie miało częściowo charakter zdalny. Do stolicy Estonii przyjedzie także Prezydent Bułgarii Rumen Radew. Sofia obejmie przewodnictwo w pracach Trójmorza i w 2021 roku będzie gościć kolejny szczyt Inicjatywy. 
 

Zobacz także: Szczyt Inicjatywy Trójmorza [PL/ENG] Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie [PL/ENG] Szczyt Trójmorza z udziałem prezydenta USA PL/ENG Prezydent RP w Chorwacji na forum państw ABC Jak przekazał Szef Gabinetu Prezydent RP Krzysztof Szczerski, zdalnie w obradach wezmą udział reprezentanci partnerów strategicznych, Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wysocy rangą przedstawiciele USA, w tym Sekretarz Stanu Mike Pompeo. Ponadto swój udział w rozmowach zapowiedziała, z ramienia instytucji Unii Europejskiej, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager.
 

Jak zaznacza Krzysztof Szczerski, rozmowy przywódców Trójmorza są szczególnie istotne w kontekście trzech bieżących uwarunkowań zewnętrznych, które mogą określić przyszłość regionu. Te uwarunkowania to: przebieg pandemii i jej skutki społeczno-gospodarcze, decyzje dotyczące przyszłych ram finansowych Unii Europejskiej oraz rozstrzygnięcie wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Prezydencki minister podkreślił, że „państwa Trójmorza powinny na nie reagować w sposób spójny i nastawiony na jedność euroatlantycką”.

 

Zobacz także: Min. Szczerski: w poniedziałek rozmowy z sekretarzem energii USA Prezydencki minister zaznaczył, że poniedziałkowy szczyt będzie okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnieć Inicjatywy, „spośród których najważniejsze to powołanie i rozwój m.in. Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza, utworzenie indeksu giełdowego – CEEplus, opracowanie listy projektów priorytetowych oraz powstanie Rady Biznesu Trójmorza”.

 

– Fundusz Trójmorza przeżywa dynamiczny rozwój. Na szczycie zostanie potwierdzone przystąpienie do niego kolejnych państw. W sumie tworzyć go będzie dziewięć krajów członkowskich. Fundusz dokonuje obecnie przeglądu projektów transgranicznych, które mogą uzyskać jego finansowanie – zaznaczył min. Szczerski.

 

Prezydencki minister przekazał, że na zakończenie szczytu przewidziane jest przyjęcie wspólnej deklaracji. Jak przekazał, we wspólnym oświadczeniu przywódcy krajów Trójmorza podkreślą, że Inicjatywa może odegrać kluczową rolę w procesie wychodzenia naszej części Europy z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię Covid-19.

 

Szef Gabinetu Prezydenta RP zaznaczył, że państwa Inicjatywy Trójmorza „mają szansę stać się ważnym odbiorcą środków inwestycyjnych w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027”. Krzysztof Szczerski podkreślił, że „zarówno środki krajowe, europejskie jak i pochodzące od komercyjnych inwestorów poprzez Fundusz będą niezbędne w procesie tworzenia nowych łańcuchów dostaw”. – Polska i pozostałe kraje Trójmorza widzą dla siebie ważne miejsce w tym procesie – zaznaczył.

 

Min. Szczerski podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza nawiązuje do korzeni Unii Europejskiej. – Tak jak było u początków integracji europejskiej, Trójmorze także skupia się na wspólnym działaniu w konkretnych kwestiach gospodarczych: tworzeniu infrastruktury transportowej czy energetycznej, a dzięki temu buduje spójność i jedność pomiędzy krajami – dodał prezydencki minister. Według niego, Trójmorze ma wszelki potencjał, by powtórzyć sukces znany z historii Unii Europejskiej i wpisać się pozytywnie w jej dalszy rozwój, zgodny z tradycją integracji na kontynencie.
 

Na marginesie szczytu Prezydent Andrzej Duda spotka się zarówno z Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, jak i z Premierem tego kraju Jurim Ratasem. – Poza tematami gospodarczymi i dwustronnymi relacjami politycznymi, przywódcy zamierzają poruszyć tematy związane z sytuacją bezpieczeństwa w regionie, zwłaszcza w kontekście Białorusi – powiedział prezydencki minister. Andrzej Duda weźmie również udział w inauguracji pierwszej Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej.

Poleć znajomemu