Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 lutego 2021

Szczyt Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej [PL/EN]

Ceremonia powitania, Prezydent Duda idzie   |   Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP Pierwsza sesja plenarna „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka” Pierwsza sesja plenarna „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka” Pierwsza sesja plenarna „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka” Pierwsza sesja plenarna „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka” Pierwsza sesja plenarna „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka” Pierwsza sesja plenarna „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka” Family photo Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej Prezydenci idą odsłonić tablicę pamiątkową z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej Okolicznościowa iluminacja wyświetlona na fasadzie Pałacu Prezydenckiego

Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jako państwa Grupy Wyszehradzkiej potrafimy skutecznie współpracować z korzyścią dla promocji naszych państw i całego regionu – akcentował Prezydent Andrzej Duda podczas odbywającego się na Mierzei Helskiej spotkania Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, inaugurującego obchody 30-lecia formatu V4.

 

Polska od 1 lipca 2020 roku sprawuje prezydencję w Grupie.

 

Dwudniowy szczyt liderów państw Grupy Wyszehradzkiej rozpoczął się od ceremonii oficjalnego powitania przywódców  Słowacji, Węgier i Czech przez Prezydenta RP. Andrzej Duda gości prezydentów: Zuzanę Čaputovą, Jánosa Ádera i Miloša Zemana w Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, w Juracie. 

ENGLISH VERSION >>

 

  • Pierwsza sesja plenarna pt. „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka”

Zobacz także: Wystąpienie na sesji plenarnej „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka” [PL/EN] – Obchodzimy w tym roku 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Stanowimy wspólny krąg kulturowo-ideowy i wspólny krąg pamięci – podkreślał Andrzej Duda, dodając, że zainicjowana w 1991 r. współpraca dążyła do stworzenia platformy dialogu politycznego, której naczelnym celem była koordynacja działań naszych państw na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i UE.

 

– Konsekwentnie wyrażamy swoje poparcie dla idei europejskiej jedności i solidarności, a także opowiadamy się za Europą równych państw i wolnych narodów – zaznaczył polski Prezydent.

 

 

 

  • Prezydenci odsłonili tablicę pamiątkową z okazji 30-lecia V4

 

  • Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja.

 

  • Druga sesja plenarna „Odbudowa gospodarcza po COVID-19”

Po zakończeniu pandemii koronawirusa, w skali globalnej, gospodarki środkowoeuropejskie będą najszybciej odrabiały straty – mówił Prezydent Andrzej Duda, dodając, że na relatywnie dobrą kondycję gospodarek krajów regionu wpłynęły m.in. krajowe pakiety wsparcia.

 

Zobacz także: II sesja plenarna „Odbudowa gospodarcza po COVID-19” – wystąpienie Prezydenta RP Prezydent wskazywał, że Bank Światowy w opublikowanym w styczniu 2021 r. studium Global Economic Prospects przewiduje w bieżącym roku średnie tempo wzrostu gospodarek państw Europy Środkowej na poziomie 3,6 proc. – Biorąc pod uwagę okoliczności, jest to wynik niezwykły. Znajduje on jednak pokrycie w konkretnych politykach i instrumentach wypracowanych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i przez rządy oraz banki centralne państw naszego regionu – ocenił.


Zwrócił uwagę, że wartość pakietów wsparcia fiskalnego zaproponowanych przez władze państw Europy Środkowej wyniosła 9 proc. ich PKB. – Jeśli dołożymy do tego środki z funduszy europejskich oraz takie czynniki, jak wysoko zdywersyfikowane gospodarki i korzystna struktura handlu, dostrzegamy już przyczyny relatywnie dobrej pozycji wyjściowej naszych gospodarek w dobie kryzysu – podkreślił Prezydent.

 

♦ DRUGI DZIEŃ SZCZYTU >>>

 

Polska sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca 2020 r. i zakończy ją 30 czerwca tego roku. Po Polsce przewodnictwo w V4 przejmą Węgry.

 

Poleć znajomemu