Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 marca 2021

Spotkanie Andrzeja Dudy z doradcami

prezydent w gabinecie za stołem, w tle półki z książkami   |   Pałac Prezydencki | Spotkanie Andrzeja Dudy z doradcami Pałac Prezydencki | Spotkanie Andrzeja Dudy z doradcami Pałac Prezydencki | Spotkanie Andrzeja Dudy z doradcami Pałac Prezydencki | Spotkanie Andrzeja Dudy z doradcami

We wtorek Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze swoimi doradcami. Omawiano bieżące projekty realizowane z udziałem doradców oraz plany kolejnych działań.

W ostatnim czasie powołane zostały nowe gremia doradcze w ramach Narodowej Rady Rozwoju: Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Rada do spraw Ochrony Zdrowia, z inicjatywy doradców zorganizowane zostało Forum Deinstytucjonalizacji Uspołecznienie – Upodmiotowienie – Personalizacja, kontynuowano również spotkania w ramach akcji „Młodzi w Pałacu”.

Doradcy przedstawili plany działań m.in. w zakresie polityki społecznej oraz wspierania dialogu społecznego, co ich zdaniem mogłoby ograniczyć zjawisko radykalizacji poglądów i postaw Polaków.

Poleć znajomemu