Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 marca 2021

Powołanie zespołu ds. sędziów pokoju

Minister wręcza akt powołania   |   Pałac Prezydencki | Powołanie Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju Pałac Prezydencki | Powołanie Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju Pałac Prezydencki | Powołanie Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju Pałac Prezydencki | Powołanie Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju Pałac Prezydencki | Powołanie Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju Pałac Prezydencki | Powołanie Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju Pałac Prezydencki | Powołanie Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju Pałac Prezydencki | Powołanie Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju Pałac Prezydencki | Wypowiedź Szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Grażyny Ignaczak-Bandych, Doradcy Prezydenta RP Pawła Muchy i prof. Piotra Kruszyńskiego Pałac Prezydencki | Wypowiedź Szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Grażyny Ignaczak-Bandych, Doradcy Prezydenta RP Pawła Muchy i prof. Piotra Kruszyńskiego Pałac Prezydencki | Wypowiedź Szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Grażyny Ignaczak-Bandych, Doradcy Prezydenta RP Pawła Muchy i prof. Piotra Kruszyńskiego Pałac Prezydencki | Wypowiedź Szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Grażyny Ignaczak-Bandych, Doradcy Prezydenta RP Pawła Muchy i prof. Piotra Kruszyńskiego Pałac Prezydencki | Wypowiedź Szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Grażyny Ignaczak-Bandych, Doradcy Prezydenta RP Pawła Muchy i prof. Piotra Kruszyńskiego

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grażyna Ignaczak-Bandych wręczyła akty powołania członkom Zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju. Przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. Piotr Kruszyński.

 

Zobacz także: Prezydent zdecydował o powołaniu zespołu ds. sędziów pokoju Szef KPRP: Prezydent zaprosił przedstawicieli MS i SN do zespołu ws. projektu o sędziach pokoju Min. Szrot: Powstanie roboczy zespół ds. sędziów pokoju Minister Grażyna Ignaczak-Bandych podkreśliła, że Zespół powstał z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy i jest odpowiedzią na postulaty, które do niego wpływały. – Prezydent podziela pogląd, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości powinna być kontynuowana, a powołanie Zespołu jest kolejnym krokiem zmierzającym w tym kierunku – zaznaczyła.

 

Zwróciła uwagę, że doświadczenia z przeszłości w Polsce, ale także obecne z innych krajów, w których funkcjonują sędziowie pokoju, wskazują jednoznacznie na fakt, że sprzyja to poprawie procesu wymiaru sprawiedliwości i odciąża sądy powszechne, skraca czas oczekiwania na rozstrzygnięcie, prowadzi do odbiurokratyzowania procesu, a w efekcie do zwiększenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. Piotr Kruszyński reprezentujący Stowarzyszenie Na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15. Funkcję Sekretarza Zespołu będzie pełnił Paweł Mucha – Doradca Prezydenta RP. Ponadto w skład zespołu weszli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz Sądu Najwyższego, a także Kancelarii Prezydenta RP.

 

W uroczystości wzięli udział Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot i Sekretarz Stanu Małgorzata Paprocka.

 

 

Na późniejszym briefingu minister Grażyna Ignaczak-Bandych zaznaczyła, że przed Zespołem stoi bardzo trudne, ambitne, ale ciekawe zadanie.

 

Doradca Prezydenta RP Paweł Mucha podkreślał, że Prezydent Andrzej Duda konsekwentnie podejmuje takie inicjatywy, które służą obywatelom w sferze wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński wskazywał, że największą zmorą wymiaru sprawiedliwości, nie tylko polskiego jest przewlekłość postępowań. To – jak mówił – nie wynika ze złej woli organów ścigania i sądownictwa, tylko to wynika z przyjętego modelu postępowania – że wszystkie sprawy, także o wykroczenia są prowadzone przez sądy. Ocenił, że nie ma potrzeby, żeby wszystkie proste sprawy, a jest ich najwięcej, rozpoznawał sędzia zawodowy.
 

CAŁOŚĆ WYPOWIEDZI PODCZAS BRIEFINGU >>

 

Poleć znajomemu