Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 kwietnia 2021

Podpisanie noweli ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej

prezydent siedzi przy biurku i podpisuje ustawę   |   Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

– To właśnie dzięki ich trudowi, ich walce my dziś możemy cieszyć się wolnością i rzeczywiście prawdziwie demokratycznym państwem – podkreślił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

 

– Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę i bardzo dziękuję za ten apel 141 członków opozycji antykomunistycznej, który wtedy, w przededniu 40. rocznicy Porozumień Sierpniowym wystosowaliście państwo do władz Rzeczypospolitej o to, by jeszcze w większym stopniu dokonać czegoś, co ja nazywam aktem dziejowej sprawiedliwości – powiedział Prezydent.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>
 

 

W uroczystości uczestniczyli Sekretarz Stanu w KPRP Małgorzata Paprocka, Doradca Prezydenta RP Zofia Romaszewska oraz inicjatorzy ustawy: Jarosław Maciej Goliszewski, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas i Leszek Stall. 


Obecni byli także Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

 

Nowela wprowadza możliwość ubiegania się o zaliczenie okresu, w którym osoby były pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, za okres składkowy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Przepisy nowelizacji określają także zasady ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego oraz wysokości emerytur lub rent działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych ze względów politycznych z uwzględnieniem okresu represji politycznych liczonych jako okresy składkowe. Osobom, które udowodniły okres represji, podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się, biorąc za podstawę wymiaru składek w danym roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu potwierdzonych represji, o ile jest to dla nich korzystniejsze od ustalenia tej podstawy na zasadach ogólnych, przewidzianych dla pozostałych ubezpieczonych. Tę samą regułę stosuje się odpowiednio do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz odpowiednio do rent rodzinnych po ubezpieczonych.

 

Poleć znajomemu