Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 kwietnia 2021

Ustawa z podpisem Prezydenta

20 kwietnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

 

  • Ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
Poleć znajomemu