Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 18 czerwca 2021

Prezydent RP na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy”

prezydent mówi przy pulpicie, gestykuluje, w tle ekran z nazwą uroczystości   |   Prezydent RP na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Prezydent RP na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Prezydent RP na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Prezydent RP na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Prezydent RP na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Prezydent RP na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Prezydent RP na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Pałac Prezydencki | „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Pałac Prezydencki | „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Pałac Prezydencki | „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Pałac Prezydencki | „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Pałac Prezydencki | „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Pałac Prezydencki | „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Pałac Prezydencki | „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy” Pałac Prezydencki | „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy”

Z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się dziś konferencja „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i pespektywy”. – Bardzo mi zależy, żeby instytucja skargi nadzwyczajnej była istotnym elementem uzdrawiania polskiego wymiaru sprawiedliwości; liczba takich skarg wzrasta, co potwierdza diagnozę, że jest ogromne poczucie niesprawiedliwości – mówił Prezydent RP, otwierając spotkanie.

 

– Trzeba powiedzieć, że liczba skarg nadzwyczajnych, które są składane wzrasta. To tylko potwierdza diagnozę, która stała u podstaw ustanowienia skargi nadzwyczajnej, że jest ogromne poczucie niesprawiedliwości i ludzie tego ponownego rozpatrzenia potrzebują – ocenił Prezydent. CAŁA WYPOWIEDŹ>>

 

W konferencji wzięli udział sędziowie Sądu Najwyższego, przedstawiciele nauki prawa oraz przedstawiciele samorządów prawniczych.

 

 

 

____________

Skarga nadzwyczajna to nadzwyczajny środek zaskarżenia, wprowadzony do porządku prawnego na mocy przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 t.j., z późn. zm.).  

 

Skarga nadzwyczajna wnoszona jest do Sądu Najwyższego w szczególnych okolicznościach, gdy konieczne jest wyeliminowanie z obrotu prawnego rażąco niesprawiedliwych i krzywdzących orzeczeń sądowych wydanych z naruszeniem przepisów prawa lub podstawowych praw jednostki. 

 

Celem skargi nadzwyczajnej, jako wyjątkowego środka zaskarżenia, jest korygowanie prawomocnych orzeczeń sądowych. Wprowadzając skargę nadzwyczajną wyrażono przekonanie, że wyroki sądowe powinny być sprawiedliwe, wydane na podstawie prawidłowo zrekonstruowanych norm prawnych, a także odpowiadać poprawnie zebranemu i ocenionemu materiałowi dowodowemu. Orzeczenia sądowe powinny być rezultatem postępowania, które spełnia wszystkie wyżej wymienione przesłanki i pozwala sądowi wyrokować w sposób sprawiedliwy, tak, aby nie było potrzeby wzruszania prawomocnych orzeczeń. Praktyka pokazuje jednak, że w obrocie prawnym pojawiają się prawomocne orzeczenia, które nie spełniają wskazanych powyżej standardów.

 

Jak wskazał Sąd Najwyższy „skarga nadzwyczajna jest zatem instrumentem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości w znaczeniu określonym w art. 175 ust. 1 Konstytucji, a jej celem jest wyeliminowanie z obrotu wadliwych, a jednocześnie naruszających zasady sprawiedliwości społecznej, orzeczeń sądowych”.

 

Wskazuje się ponadto, iż skarga nadzwyczajna często jest „ostatnią deską ratunku dla podsądnych, którzy czują się skrzywdzeni niesprawiedliwymi wyrokami”. Przez trzy lata obowiązywania ustawy o Sądzie Najwyższym kilkanaście tysięcy obywateli złożyło podania do Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej w ich sprawie.

 

Wciąż wielu obywateli liczy na rzetelne zbadanie składanych przez nich wniosków w oparciu o akta i wniesienie skargi nadzwyczajnej od niesprawiedliwych wyroków, gdyż skarga nadzwyczajna daje możliwość ponownej oceny prawidłowości zastosowania prawa. Ponadto skarga nadzwyczajna pozwala zweryfikować rzetelność ustaleń faktycznych dokonywanych przez wyrokujący sąd.

 

Należy zauważyć, iż z każdym rokiem znacząco wzrasta liczba skarg nadzwyczajnych kierowanych do Sądu Najwyższego. Można więc uznać, że skarga nadzwyczajna wpisała się już do polskiego systemu prawnego.

 

Poleć znajomemu