Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 11 października 2021

Przesłanie z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego

Prezydent stoi w gabinecie,

„Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku akademickim nastąpi pełny powrót do tradycyjnych zajęć, a w murach uniwersytetów, akademii, politechnik oraz szkół wyższych na nowo zagoszczą studenci” – napisał Prezydent RP w przesłaniu z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2021/2022.

 

Andrzej Duda podkreślił: „Z uwagą śledzę debatę na temat przyszłości badań naukowych i studiów wyższych w Polsce. Ostatnie lata przyniosły w tym względzie istotne zmiany. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tak złożonym i wrażliwym systemie, jakim jest nauka i szkolnictwo wyższe, nawet najlepsze rozwiązania muszą być przedmiotem nieustannej refleksji. Liczę na to, że zbliżająca się ewaluacja okaże się przedsięwzięciem obiektywnie określającym jakość i dorobek instytucji naukowych, a płynące z niej wnioski i zebrane doświadczenia pozwolą określić kierunki dalszego rozwoju polskiej nauki”. 
 

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do najważniejszych wyzwań i szans, które stoją dzisiaj przed polskimi uczelniami. Zachęcił między innymi do refleksji nad etosem debaty akademickiej – którą cechować powinna zarówno wolność, jak i obiektywizm właściwy metodzie naukowej.
 

Zachęcamy do pobrania przesłania Prezydenta RP i do odczytania podczas uroczystości inauguracyjnych.

Poleć znajomemu