Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 11 lipca 2016

Andrzej Duda podpisał pięć ustaw

11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  1. Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych. 
  2. Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.
  3. Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
  4. Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
  5. Ustawę  z dnia 10 czerwca 2016 r.  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Poleć znajomemu