przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 16 sierpnia 2016

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą gruntów warszawskich

W związku z ogłoszeniem w Monitorze Polskim, w dniu 16 sierpnia 2016 r., wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących ustaw zakwestionowanych w trybie kontroli prewencyjnej (oba wnioski skierował do Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP Bronisław Komorowski), w których Trybunał stwierdził zgodność z Konstytucją zakwestionowanych przepisów, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał, w dniu 16 sierpnia 2016 r.:


1) ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyrok z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie o sygn. akt Kp 3/15)


2) ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (wyrok z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie o sygn. akt. Kp 2/15).


Zgodnie bowiem z art. 122 ust. 3 zd. 2 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.


Ponadto, w związku z ogłoszeniem w dniu 16 sierpnia 2016 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych, Prezydent RP wystąpił do Marszałka Sejmu o przedstawienie opinii (wyrok z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt Kp 5/15). Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji, w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny uzna, że przepisy, zakwestionowane w trybie kontroli prewencyjnej, są niezgodne z Konstytucją, a jednocześnie nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent RP występuje o opinię do Marszałka Sejmu.

 

W opinii Marszałek Sejmu przedstawia stanowisko, czy Prezydent RP ma podpisać ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją, czy też konieczne jest zwrócenie ustawy Sejmowi celem usunięcia tej niezgodności.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.