Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 27 października 2016

Andrzej Duda: Wizyta prezydenta Senegalu impulsem do rozwoju relacji gospodarczych

  |   Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Republiki Senegalu (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Rozmowa Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Rozmowa w „cztery oczy” Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wymiana upominków (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wymiana upominków (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wypowiedzi Prezydenta RP i Prezydenta RS dla mediów (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wypowiedzi Prezydenta RP i Prezydenta RS dla mediów (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wypowiedzi Prezydenta RP i Prezydenta RS dla mediów (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta oficjalna Prezydenta Republiki Senegalu w Polsce (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta oficjalna Prezydenta Republiki Senegalu w Polsce (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta oficjalna Prezydenta Republiki Senegalu w Polsce (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP) Kolacja wydawana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na cześć Prezydenta Senegalu Macky Salla. (fot. Grzegorz Jakubowkski / KPRP)

- Wizyta prezydenta Senegalu Macky’ego Salla w Warszawie to dodatkowy impuls do rozwoju relacji gospodarczych między obu krajami – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Sall wyraził nadzieję na wzmocnienie relacji w takich dziedzinach jak rolnictwo, przemysł wydobywczy, przetwórczy, handel.

 
Zobacz także: Andrzej Duda: Wizyta prezydenta Senegalu impulsem do rozwoju relacji gospodarczych W obecności obu prezydentów podpisano memoranda dotyczące konsultacji politycznych, współpracy ministerstw finansów obu krajów, w dziedzinie rolnictwa, sportu i turystyki oraz o porozumieniu między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a APIX-SA.
 
Prezydent Duda podziękował prezydentowi i władzom Senegalu za poparcie polskiej kandydatury na niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. - Może pan liczyć na wsparcie Senegalu w kandydaturze Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ – zadeklarował Sall.
 
Polski prezydent przypomniał, że w 2015 r. Senegal otworzył w Warszawie ambasadę, a Polska - w Dakarze w 2016 roku, co - jak zaznaczył - potwierdziło intensyfikację relacji politycznych i przekłada się na relacje gospodarcze między państwami. - Jeżeli popatrzymy na perspektywę ostatnich siedmiu miesięcy, to widać, że te relacje w przestrzeni gospodarczej, biznesowej rozwinęły się o przeszło 20 proc. w stosunku do lat poprzednich. (…) To ogromna dynamika – powiedział Andrzej Duda.
 
 
 
Wyraził nadzieję, że podpisane w czwartek porozumienia o współpracy, a także Polsko-Senegalskie Forum Gospodarcze będą wsparciem dla firm obecnych rynkach obu krajów, jak i tych, które chcą na nie wejść, a także ułatwią otwarcie linii kredytowych.
 
Prezydent Duda podkreślił, że z prezydentem Senegalu rozmawiał o współpracy w dziedzinie nauki, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa, inwestycji, które prezydent Sall zamierza zrealizować. Chodzi o budowę linii kolejowych, infrastruktury drogowej, wydobycia surowców, nie tylko fosforytów, ale także gazu ziemnego. - Chcemy prowadzić naszą politykę przede wszystkim w dziedzinie gospodarki na takiej zasadzie, aby zyskiwały na tym obie strony – zapowiedział.
 
Zobacz także: "Wizyta prezydenta Senegalu elementem kampanii na rzecz kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ" - Rozmawialiśmy o liniach kolejowych, o autostradach, o rurociągach. To współpracach w ramach przemysłu rolnego, rolno-spożywczego. To maszyny rolnicze, to współpraca w dziedzinie nawozów sztucznych, która już jest rozpoczęta, bo Grupa Azoty jest obecna w Senegalu, rozpoczęła inwestycje, które – jestem przekonany – będą powiększane, będą rozbudowywane – zaznaczył polski prezydent.
 
Wymienił także współpracę w dziedzinie gospodarki morskiej, przemysłu stoczniowego, która zostanie podjęta między portem w Gdańsku a portem w Dakarze. - To współpraca, którą – mam nadzieję – rozpocznie w Senegalu Akademia Morska w Gdyni w dziedzinie edukacji. To stypendia dla studentów z Senegalu realizowane w Polsce, gdzie kształceni są inżynierowie – zaznaczył prezydent. Przypomniał, że w rządowym programie GoAfrica Senegal jest jednym z czterech głównych partnerów w Afryce, a głównym - w Afryce Zachodniej.
 
Duda gratulował Senegalowi, który jest obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, pozycji na arenie międzynarodowej. - Państwa poparcie dla nas jest poparciem kraju, który w Afryce cieszy się autorytetem a więc ma ono ogromne znaczenie – dodał polski prezydent.
 
- Wierzę także, że nasza współpraca będzie skutkowała poprawą bezpieczeństwa w Afryce, w sąsiedztwie Senegalu – powiedział Andrzej Duda. Przypomniał, że Polska prowadzi politykę bezpieczeństwa i solidarności międzynarodowej, brała udział w misjach pokojowych w Mali, a polscy żołnierze brali udział w ćwiczeniach wojskowych w Afryce. - Wierzę, że nasza współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, także w dziedzinie migracji, gdzie Senegal odgrywa w Afryce niezwykle kluczową i znaczącą rolę współpracując z UE i instytucjami światowymi, będzie się pogłębiała – mówił prezydent.
 
Prezydent Senegalu podkreślił, że Polska i jego kraj zawsze utrzymywały dobre stosunki. - Brakowało natomiast kontaktów na wysokim szczeblu, by nadać treści politycznej i dynamicznej naszym stosunkom i położyć podwaliny dla prawdziwego partnerstwa gospodarczego i handlowego – dodał.
 
 
 
Wyraził nadzieję na budowę silnych kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami w dziedzinach rolnictwa, agrobiznesu, przemysłu górniczego, wydobywczego fosforytów, przetwórczego i stoczniowego. Prezydent Senegalu zaznaczył, że wśród priorytetów jego kraju są: modernizacja rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, rozwój sektora usług, turystyki, transportu i komunikacji. - Sektor taki jak przemysł - tutaj Polska ma potwierdzone doświadczenie i jak najbardziej może uczestniczyć poprzez eksploatację i przetwórstwo fosforytów na miejscu
– powiedział.
 
Macky Sall zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty oficjalnej w Senegalu. „Chciałbym wyrazić uznanie dla roli, którą Polska odgrywa w Europie i znakomitych osiągnięć w dziedzinie wzrostu gospodarczego – podkreślił.
 

- Wizyta prezydenta Senegalu w Polsce da silny impuls do jeszcze żywszej współpracy gospodarczej między naszymi krajami – podkreślił wieczorem prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnego obiadu wydanego na cześć przebywającego w Polsce prezydenta Senegalu Macky'ego Salla.

 

Zdjęcie: Obiad wydawany na cześć Prezydenta Senegalu

 

Prezydent Duda podkreślił, że Senegal to jedno z najbardziej wybijających się i najbardziej ambitnych państw w Afryce, główne państwo Afryki Zachodniej, stabilne i demokratyczne. Jak dodał, Senegal posiada od dziesięcioleci stabilne instytucje państwa i od wielu lat jest gwarantem stabilizacji i bezpieczeństwa w regionie.

 

Według prezydenta bardzo wysokie poparcie, jakie Senegal otrzymał dla swej obecności w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako jej niestały członek dowodzi wielkiego autorytetu, jakim to państwo cieszy się we wspólnocie międzynarodowej, a przede wszystkim we wspólnocie państw Afryki.

 

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że kontakty - polityczne a także gospodarcze - pomiędzy Polską a Senegalem rozwijają się coraz intensywniej. Wyraził przekonanie, że wizyta prezydenta Senegalu w Polsce da silny impuls do jeszcze żywszej współpracy gospodarczej.

 

Andrzej Duda przypomniał, że z prezydentem Senegalu rozmawiali przed południem, a później wspólnie otworzyli Polsko-Senegalskie Forum Ekonomiczne; Macky Sall spotkał się tego dnia także z premier i marszałkiem Senatu.

 

- Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, aby nasze kraje rozwijały się jeszcze dynamiczniej, żeby współpraca pomiędzy naszymi państwami i społeczeństwami układała się jak najlepiej ku obopólnej korzyści – powiedział Andrzej Duda.

 

Prezydent mówił o szacunku, którym Polska darzy Senegal a Senegal Polskę, który "pozwala na dobre spojrzenie w przyszłość, na rozmowę o tym, jak kształcić w naszych krajach młodych ludzi, aby byli najlepszymi inżynierami, by mogli zdobywać rynki światowe".

 

- Mogę pana prezydenta zapewnić, że jestem przyjacielem Senegalu i będę ze swej strony czynił wszystko, aby Polska w jak największym stopniu angażowała się w sprawy ważne dla Senegalu - oświadczył Andrzej Duda.

 

Macky Sall wyraził szacunek dla Polski - "kraju duchowości, nauki i wiedzy". Wspominał wizytę w Senegalu papieża Jana Pawła II w 1992 roku. Jak mówił, nauka zawdzięcza Polsce m.in. astronoma Mikołaja Kopernika, dwukrotną laureatkę nagrody Nobla Marię Skłodowską-Curie oraz wynalazcę lampy naftowej i "pioniera przemysłu naftowego" Ignacego Łukasiewicza. Z kolei kultura zawdzięcza Polsce m.in. znakomitego kompozytora Fryderyka Chopina.

 

- Nasz świat potrzebuje ideału, który sprawia, że człowiek otwiera się na swego bliźniego w duchu przyjaźni i pokojowego współistnienia. Są to wartości, które oba nasze narody podzielają - mówił prezydent Senegalu.

 

Podkreślił, że zarówno po stronie Senegalu jak i Polski jest silna wola dynamicznej i partnerskiej współpracy.

 

W piątek prezydent Senegalu odwiedzi Gdańsk, zwiedzi m.in. historyczne budynki Stoczni Gdańskiej. (Inf. własna/ PAP)
Poleć znajomemu