Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 grudnia 2016

Prezydent RP podpisał sześć ustaw

Dnia 6 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał następujące ustawy:

 

1.     Ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 
2.     Ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 
3.     Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 
4.     Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o paszach;
 
5.     Ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 
6.     Ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Poleć znajomemu