przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 13 grudnia 2016

Prezydent RP spotkał się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego i nauki

  |   Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego i nauki (fot. Marcin Skowron / BBN) Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego i nauki (fot. Marcin Skowron / BBN) Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego i nauki (fot. Marcin Skowron / BBN) Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego i nauki (fot. Marcin Skowron / BBN) Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego i nauki (fot. Marcin Skowron / BBN)

Wsparcie dla produkcji obronnej i eksportu, współpraca firm państwowych i prywatnych, wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego - to niektóre z tematów wtorkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami branży obronnej.

 

Jak powiedział szef BBN Paweł Soloch, w pierwszym z planowanego cyklu spotkań uczestniczyło 17 podmiotów przemysłu państwowego, prywatnego, instytutów badawczych i uczelni.
 
- Zamiarem prezydenta było potwierdzenie sygnalizowanej wcześniej gotowości do wsparcia przemysłu i jego promocji za granicą, czemu wyraz dał uczestnicząc w targach w Kielcach czy zabierając przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w podróż do Jordanii – powiedział Paweł Soloch. Spotkanie miało też zapoznać prezydenta Andrzeja Dudę z problematyką przemysłu zbrojeniowego.
 
Jak dodał, prezydent Andrzej Duda wyraził życzenie, by przedstawiciele przemysłu i ośrodków badawczych byli w stałym kontakcie z BBN, które ma objąć rolę koordynatora.
 
- Wszyscy się zgodzili, że istotny potencjał leży po stronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej jako ostatniego dużego podmiotu gospodarczego, w ramach którego jest możliwa relatywnie samodzielna polityka państwa w porównaniu z innymi branżami przemysłu, które są poddane regulacjom ogólnoeuropejskim – powiedział szef BBN.
 
W tym kontekście – dodał - była też mowa o współpracy z sektorem prywatnym.
 
- Uczestnicy zgłaszali występujące w tym obszarze problemy proceduralne, prawne; siłą rzeczy sektor prywatny podnosił kwestie dowartościowania go w bezprzetargowych procedurach związanych z bezpieczeństwem państwa. Strona państwowa natomiast zwracała uwagę na kwestie odpowiednich zabezpieczeń przy produkcji zbrojeniowej w zakładach prywatnych, ważnych np. przy przekazywaniu technologii - mówił Paweł Soloch.
 
Jak powiedział, jednym z akcentowanych wątków była potrzeba współpracy z ośrodkami badawczymi i koordynacji działań podmiotów podległych resortom obrony, rozwoju i nauki.
Innym tematem - poinformował szef BBN - była kooperacja międzynarodowa, zwłaszcza w kontekście wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.
 
- W wymiarze europejskim nasz przemysł nie jest potęgą, mamy około dwóch procent udziału, a w związku z programem modernizacji technicznej i zasadą przeznaczania co najmniej 2 procent PKB na obronność, która spotyka się z akceptacją społeczeństwa, potencjał rozwojowy jest duży - zauważył Paweł Soloch.
 
Jak dodał, sygnalizowano także kwestie wykorzystania cywilnych ośrodków naukowych w badaniach związanych z obronnością i produkcją zbrojeniową. Zwrócił uwagę, że z potencjału polskich uczelni korzystają zachodnie koncerny.
 
Przedstawiciele instytutów i uczelni postulowali sprzężenie sektora cywilnego z potrzebami obronnymi, jako jeden z podstawowych obszarów wskazując na cyberbezpieczeństwo. Mówiono także – relacjonował Soloch – o włączeniu ośrodków badawczo-rozwojowych w programy związane z offsetem.
 
- Prezydent wyraził gotowość wspierania współpracy także w kwestiach organizacyjno-programowych, stąd wola, by zachować ciągłość kontaktów – powiedział szef BBN. - Regularne spotkania mają także pomóc w wypracowaniu rekomendacji, które byłyby popierane przez prezydenta Andrzeja Dudę – dodał.
 
Kolejne spotkanie ma się odbyć w styczniu lub lutym przyszłego roku. (PAP)
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.