Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 22 października 2015

Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego

  |   Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego

Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w czwartek powołał członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

 

Prezydent powiedział, że podczas jego rozmów z mieszkańcami Polski problem braku dialogu pojawiał się bardzo często.

 

Podkreślił, że ogromnie liczy na rolę RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju. - By było poczucie solidaryzmu społecznego, żeby ono było w obywatelach odbudowywane - zaznaczył. - Fundamentalne znaczenie w tym zakresie, dla tych zadań ma dialog. Dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w sprawach ważnych - powiedział prezydent.

 

Dziękował za "ważny i znaczący" gest wobec prezydenta i konstytucji - wprowadzenie do Rady Dialogu Społecznego przedstawiciela głowy państwa.

 

Prezydent zwrócił uwagę, że można dopuścić z głosem doradczym do udziału w pracach Rady przedstawicieli innych organizacji. Umożliwia to znowelizowana ustawa. Wyraził nadzieję, że przewodniczący, wybierani rotacyjnie co roku, będą o tej możliwości pamiętali. – Jeżeli chcemy odbudować poczucie wspólnoty, to ta odbudowa odbywa się także poprzez proces konsultacyjny – zaznaczył.

 

- Będę miał wiele tematów, które będę chciał z państwem skonsultować, usłyszeć państwa opinię – zwrócił się do członków Rady. - Jesteście Państwo grupą niezwykle reprezentatywną, można powiedzieć, że dzisiaj stoi przede mną w tej Sali gremium, które rzeczywiście może decydować o przyszłych losach Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa jako całości – dodał prezydent.
 

Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego:

 
Przedstawicieli strony pracowników:
  • reprezentujących Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”:

1.  Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,

 2. Wojciecha Ilnickiego,
3. Bogdana Kubiaka,
4. Andrzeja Kuchtę,
5. Jarosława Langego,
6. Henryka Nakoniecznego,
7. Waldemara Sopatę,
8. Leszka Walczaka,
  • reprezentujących Forum Związków Zawodowych:

9. Tadeusza Chwałkę – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych,

10. Waldemara Lutkowskiego,
11. Dariusza Trzcionkę,
12. Lucynę Dargiewicz,
13. Stanisława Stolorza,
14. Marka Mnicha,
15. Mariusza Tyla,
16. Zygmunta Mierzejewskiego,
  • reprezentujących Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:

17. Jana Guza – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

18. Andrzeja Radzikowskiego,
19. Dariusza Potyrałę,
20. Stanisława Janasa,
21. Sławomira Broniarza,
22. Urszulę Michalską,
23. Leszka Miętka,
24. Sławomira Redmera;
 
Przedstawicieli strony pracodawców:
  • reprezentujących Konfederację Lewiatan:

25. Henrykę Bochniarz – Prezydenta Konfederacji Lewiatan,

26. Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek,
27. Jeremiego Mordasewicza,
28. Jacka Męcinę,
29. Grzegorza Baczewskiego,
30. Marka Kowalskiego,
  • reprezentujących Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:

31. Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

32. Rafała Baniaka,
33. Jana Buczka,
34. Joannę Makowiecką-Gacę,
35. Iwonę Srokę,
36. Jarosława Zagórowskiego,
  • reprezentujących Związek Pracodawców Business Centre Club:
37. Łukasza Bernatowicza,
38. Grażynę Majcher-Magdziak,
39. Witolda Michałka,
40. Stefanowicza,
41. Wojciecha Warskiego,
42. Zbigniewa Żurka,
  • reprezentujących Związek Rzemiosła Polskiego:

43. Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego,

44. Antoniego Odzimka,
45. Pawła Saara,
46. Jana Klimka,
47. Włodzimierza Bińka,
48. Janusza Kowalskiego;
 
Przedstawicieli strony rządowej:
 
członków Rady Ministrów:

49. Andrzeja Czerwińskiego – Ministra Skarbu Państwa,

50. Joannę Kluzik-Rostkowską – Ministra Edukacji Narodowej,

51. Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

52. Mateusza Szczurka – Ministra Finansów,

53. Marię Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

54. Mariana Zembalę – Ministra Zdrowia,
 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżet

 

55. Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny

 

56. Radosława Mleczko – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

 

przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

57. Agnieszkę Lenartowicz-Łysik

 

przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 
58. Ryszarda Kokoszczyńskiego – członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
 
przedstawiciela Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 

59. Grażynę Marciniak – wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 
(inf. własna, PAP)

 

Poleć znajomemu