Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 21 marca 2017

Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

  |   Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Uroczystość wręczenia tytułu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Prezydent wręczył 22 firmom tytuł "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
Przestrzeganie przepisów, norm bezpieczeństwa i partnerstwo ze związkami zawodowymi to podbudowa dobrze funkcjonującej gospodarki - mówił prezydent Andrzej Duda, który razem z Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą wręczył 22 firmom-laureatom konkursu NSZZ "Solidarność" tytuły "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".
 
Zobacz także: Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na finałe IX edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom Podczas wtorkowej uroczystości prezydent przypomniał, że nagrody dla pracodawców przyjaznych pracownikom wymyśliła w 2007 r. NSZZ Solidarność i przedstawiła jako propozycję honorowania pracodawców ówczesnemu prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu.
 
- I to był bardzo ważny moment. Moment, który trafił we właściwym czasie także we właściwe ręce jeżeli chodzi o ówczesny honorowy patronat - powiedział Andrzej Duda. - Uważam, że był to doskonały pomysł, aby właśnie do prezydenta RP zwrócić się o objęcie tej nagrody honorowym patronatem. Nabiera ona przez to dodatkowego waloru - dodał. Prezydent wyraził też "ogromną satysfakcję i podziękowanie" dla prezydentów za to, że od początku, nieprzerwanie utrzymany został prezydencki patronat nad nagrodami.
 
Podkreślił, że warunki, które należy spełnić by otrzymać wyróżnienie: "przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy przez pracodawcę, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz (...) partnerstwo z organizacjami związkowymi to trzy zasadnicze elementy, które stanowią podbudowę dobrze funkcjonującej społecznej gospodarki rynkowej, tego o czym mowa jest w naszej konstytucji". Gratulował i dziękował wszystkim nagrodzonym. Jak mówił nagrody są świadectwem "jakości i konkurencyjności" nagrodzonych firm na "nowoczesnym rynku gospodarczym". Jak dodał, "nowoczesny rynek gospodarczy" to nie tylko produkcja i dochód, ale "przede wszystkim człowiek, pracownik, współpracownik".
Prezydent Duda wręczył certyfikaty pracodawcom, którzy wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk przy przestrzeganiu prawa pracy. Elementami oceny były stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy przodują pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowników, szanują prawa pracowników i prowadzą dialog społeczny wewnątrz zakładu.
 
 
 
 
Laureaci IX edycji konkursu to:
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Koszalinie
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Sp. z o. o. w Ustce
 • ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 • Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
 • Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
 • Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 • General Motors Manufacturing Poland Sp. z o. o. Oddział I Tychy
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bytomiu
 • Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach
 • Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach
 • Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”
 • Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach

 
Akcja nadawania certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zainicjowana została przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa się pod patronatem urzędującego prezydenta RP, a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce w Pałacu Prezydenckim lub też w Belwederze.
 
Przedsięwzięciu przyświeca idea promowania wśród pracodawców dobrych praktyk współpracy i nagradzania ich za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest fundatorem wyróżnienia. Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego. PPP jest jedyną nagrodą, do której nominują sami pracownicy. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”.
 
O wyborze laureatów decyduje Komisja Certyfikacyjna, która w IX edycji konkursu obradowała w składzie: Bogdan Biś – Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność”; dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – jako przedstawiciel Prezydenta RP; Zbigniew Żurek– Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP; Kazimierz Kimso – Przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Marzena Flis – Pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ ,,Solidarność”.
 
Do tej pory w konkursie wyróżnionych zostało już ponad 150 firm.

 

Poleć znajomemu