przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 27 marca 2017

Wspólne Oświadczenie Prezydentów Polski i Słowenii

  |   Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor

W dniu 27 marca 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda złożył oficjalną wizytę w Republice Słowenii. Wizyta odbyła się na zaproszenie Prezydenta Republiki Słowenii Pana Boruta Pahora.  W duchu przeprowadzonych oficjalnych rozmów Prezydenci wydali wspólne oświadczenie:

 

Wspólne Oświadczenie

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

 oraz Prezydenta Republiki Słowenii Pana Boruta Pahora 

 
Uwzględniając nasze zaangażowanie na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości, opartej na wspólnej tożsamości kulturowej, wspólnych wartościach oraz wspólnych dla Europy Środkowej doświadczeniach historycznych,
Potwierdzając nasze przywiązanie do działania na rzecz pokoju i wolności na kontynencie europejskim,
w oparciu o zasadę szacunku dla równości i różnorodności narodów Europy,
oraz zobowiązując się do przestrzegania wspólnych zasad: 
 
  • 1. Będziemy razem dążyć do przeprowadzenia jak najszerszej dyskusji na temat wspólnej przyszłości Europy, dyskusji z poszanowaniem różnorodności, potrzeb wszystkich jej obywateli oraz służącej naszemu wspólnemu dobru.  
  • 2. Będziemy umacniać dialog polityczny i zaufanie pomiędzy przywódcami zarówno państw członkowskich jak i naszych najbliższych sąsiadów. Będziemy angażować się w dialog z podobnie myślącymi krajami oraz z instytucjami Unii Europejskiej na temat wspólnych celów Wspólnoty, realizując tym samym zasadę solidarności i równości wszystkich państw członkowskich.  
  • 3. Świadomi potrzeby poprawy działań i odpowiedzialności Unii Europejskiej będziemy dążyć do udoskonalenia procesu podejmowania decyzji oraz wzmocnienia legitymizacji kluczowych instytucji Unii Europejskiej.  
  • 4. Będziemy dążyć do ukończenia budowy projektu jednolitego rynku oraz konsekwentnie przestrzegać jego czterech fundamentalnych swobód. Postępując we wskazany wyżej sposób będziemy podkreślać potrzebę usprawnienia procedur administracyjnych w celu ograniczenia nadmiernych regulacji i biurokracji.
  • 5. Zgadzamy się co do tego, że połączenia infrastrukturalne stanowią zasadniczy element gospodarki Unii Europejskiej oraz, że ograniczanie możliwości świadczenia usług wewnątrz Jednolitego Rynku będzie miało negatywny wpływ na inne, istotne dla Unii Europejskiej sektory gospodarki. Będziemy czynić starania na rzecz modernizacji infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i środowiskowej w Europie Środkowej, w tym poprzez Inicjatywę Trójmorza, przyczyniając się w ten sposób do jeszcze większego rozwoju oraz podniesienia potencjału technologicznego naszych gospodarek. 
  • 6. Podejmujemy się zwiększyć bezpieczeństwo w NATO i Unii Europejskiej, rozumiane jako indywidualne bezpieczeństwo obywateli oraz bezpieczeństwo kolektywne, a także chronić  zewnętrzne granice wspólnoty transatlantyckiej. Bezpieczeństwo i wolność wszystkich Europejczyków stanowiły ideę założycielską ojców europejskiego projektu. 
  • 7. Zwracamy uwagę na potrzebę poprawy komunikacji z tymi obywatelami Unii Europejskiej, którzy wydają się tracić zaufanie do Unii oraz czują, że nie odpowiada ona w sposób adekwatny na obecne wyzwania.  
  • 8. Skoncentrujemy nasze wysiłki na wzmocnieniu instrumentów siły oraz strategii geopolitycznej gdyż odnoszą się one do regionalizacji globalnego porządku, wzmacniając w ten sposób Unię Europejską i nadając jej nowy impuls wewnątrz globalnej wspólnoty opartej na konkurencyjności i współpracy.    

Lokalizacja

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.