Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 26 października 2017

Spotkanie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  |   W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

Pierwsze robocze posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w czwartek w Pałacu Prezydenckim.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu, w wystąpieniu otwierającym, podziękował zebranym za kontynuowanie debaty, dotyczącej przygotowań do roku stulecia odzyskania niepodległości. Prezydent zapowiedział także, że skład Komitetu zostanie poszerzony o przedstawicieli środowisk związanych z Marszem Niepodległości oraz przedstawicieli działających na całym świecie Klubów „Gazety Polskiej”.

 

Zobacz także: Członkowie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent zaapelował o wspólne obchody 100. rocznicy Święta Niepodległości Projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Prezydent Andrzej Duda poinformował także o zaplanowanym na 5 grudnia 2017 roku posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, inaugurującym państwowy wymiar obchodów stulecia. Posiedzenie zwołane zostało w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 150. rocznicy urodzin jednego z Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego. Dziękując Marszałkom Sejmu i Senatu za przychylność dla tej inicjatywy, Prezydent zaprosił do udziału w Zgromadzeniu Narodowym wszystkich członków Komitetu.

 

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 obejmujący, oprócz wspomnianego powyżej Zgromadzenia Narodowego, m.in. uroczysty koncert z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską „Powrócim pełni sławy” w dniu 9 listopada 2017 r., otwarcie wystawy „Wyspiański”, realizowanej w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 w Muzeum Narodowym w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 r. oraz uroczysty koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 27 grudnia 2017 r.

Poleć znajomemu