Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 24 listopada 2017

Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności

  |   W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności

Już od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój – takie rozwiązanie zakłada podpisana w piątek przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę druga ustawa o innowacyjności.  Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP po podpisaniu drugiej ustawy o innowacyjności Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności

 

- Podpisanie tej ustawy to trzecia era w budowaniu innowacyjnej Rzeczypospolitej – podkreślał Prezydent, który zabrał głos po podpisaniu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Miało to miejsce w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie.

 

- Wierzę głęboko, że druga ustawa o innowacyjności przyczyni się do budowy strefy badawczo-rozwojowej w naszym kraju, a w efekcie do rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki, czyli takiej, o jakiej wszyscy marzymy – mówił Andrzej Duda i podkreślał, że rozwiązania zawarte w tej ustawie przyczynią się do promowania polskiej myśli technicznej i do rozwoju polskich badań naukowych.

 

Jakie zmiany wprowadza podpisana w piątek ustawa?

  • zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR),
  • doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (badania i rozwój)
  • umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
  • wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R,
  • ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały,
  • wprowadza możliwość korzystania przez PARP i NCBR z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (jak np. poręczenia oraz wsparcie kapitałowe). Dotychczas jedynie PARP mógł udzielać pomocy finansowej w formach bezzwrotnych i pożyczek, podczas gdy NCBR posiadał tylko ograniczoną możliwość tworzenia spółek,
  • zwiększa zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą,
  • umożliwia tworzenie przez uczelnie i instytuty naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą (również wspólnie oraz z instytutami badawczymi),
  • zapewnia MNiSW instrumenty prawne do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów).

Prezydentowi podczas uroczystości towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof Łapiński oraz Doradca Prezydenta RP Marta Gajęcka. (BZ/PAP)

 

 

Poleć znajomemu