Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 stycznia 2018

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2018 rok

W dniu 29 stycznia 2018 r. Prezydent RP podpisał:

  • Ustawę budżetową na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.;
  • Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
  • Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Poleć znajomemu