Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 15 marca 2018

„Bezpieczeństwo sferą, która powinna łączyć”

  |   Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Doroczna odprawa kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Konferencja po zakończeniu odprawy kierownictwa MON i SZ RP Konferencja po zakończeniu odprawy kierownictwa MON i SZ RP Konferencja po zakończeniu odprawy kierownictwa MON i SZ RP Konferencja po zakończeniu odprawy kierownictwa MON i SZ RP Konferencja po zakończeniu odprawy kierownictwa MON i SZ RP

- Bezpieczeństwo jest z całą pewnością sferą, która powinna nas łączyć. Musi być tym punktem, w którym jednoczą się wysiłki i tym punktem, w którym osiągany jest konsensus - podkreślał Prezydent Andrzej Duda. Mówił także o priorytetach w kwestiach bezpieczeństwa oraz nieprzewidywalności polityki Rosji. Z udziałem Prezydenta RP w czwartek w Warszawie odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

 

PEŁNA TREŚĆ WYSTĄPIENIA >>>

 

Prezydent podkreślił, że tegoroczna odprawa jest szczególna, bo odbywa się w roku, kiedy Polska obchodzi 100-lecie niepodległości. - To okazja do refleksji, to okazja do postawienia pytania: co w sprawach bezpieczeństwa jeszcze powinniśmy zrobić, aby zabezpieczyć obecne i przyszłe pokolenia obywateli. Aby zabezpieczyć tak, byśmy w imię wolnej i niepodległej Polski nigdy już nie musieli podejmować heroicznej walki czy też siłą tę niepodległość przywracać, jak miało to miejsce w XIX i XX wieku – powiedział.  

 

  • Dobra współpraca z MON 

Andrzej Duda wyraził zadowolenie z bardzo dobrej współpracy z szefem MON. – Dziś mogę otwarcie mówić o wspólnej wizji ośrodka prezydenckiego i resortu obrony narodowej - jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu [kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi]  - powiedział. Zapewnił, że planowane zmiany mają być wprowadzane stopniowo, tak żeby nie zakłócać zdolności sił zbrojnych do reagowania.  Na początku lutego rozpoczął prace zespół opracowujący zmiany w strukturze dowódczej. Jak podkreślały we wspólnym komunikacie BBN i MON, zmiany zostaną dokonane w ścisłej współpracy strony prezydenckiej i rządowej. W skład zespołu weszli przedstawiciele MON, w tym SGWP, oraz BBN.

 

 

  • Rosja gotowa sięgnąć do siły militarnej, aby osiągnąć swoje cele 

- Współpraca pozwoli nam stawić czoła obecnym wyzwaniom. Myślę przede wszystkim o nieprzewidywalności polityki Federacji Rosyjskiej - podkreślił Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.  - Rosja pokazuje, że jest gotowa sięgnąć do siły militarnej, by osiągnąć swoje cele. Świadomie łamie przy tym prawo międzynarodowe, co było przecież niespotykanie w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej – mówił Andrzej Duda. Ocenił, że to niebezpieczne dla nas, dla wszystkich sąsiadów Rosji, dla całej społeczności międzynarodowej.


- Co więcej Rosja - co pokazały ostatnie ćwiczenia Zapad'17 - ćwiczy pełnoskalowy konflikt z NATO, którego areną miałaby być m.in. Polska, ale także i państwa bałtyckie - dodał. 

 

Andrzej Duda podkreślił, że to wymusza na nas podjęcie konkretnych działań wzmacniających potencjał obronny.  Jak dodał, polecił Szefowi BBN przygotowanie rekomendacji dla nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, które zostaną wkrótce przekazane MON.

 

 

  • Priorytety polityki bezpieczeństwa 

Prezydent zapowiedział, że priorytetem naszej polityki bezpieczeństwa pozostanie rozwijanie zdolności do odstraszania i obrony NATO na wschodniej flance, a także wzmacnianie strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi.

 

- Będziemy nadal budować pozycję Polski, jako państwa wnoszącego wkład w utrzymanie ładu oraz porządku w Europie i na świecie, zarówno na forum NATO, UE, jak i Rady Bezpieczeństwa ONZ, której jesteśmy obecnie członkiem - powiedział.

 

Wśród wyzwań dla sił zbrojnych Prezydent, obok reformy systemu kierowania i dowodzenia, wymienił dostosowanie polityki kadrowej do obecnych zadań oraz działania wzmacniające bezpieczeństwo żołnierzy zarówno w czasie misji zagranicznych, jak i ćwiczeń w kraju.

 

- W centrum naszej uwagi niezmiennie pozostawać będą kwestie modernizacji technicznej i tak potrzebnych zakupów dla naszej armii – zapewnił Andrzej Duda.

 

 

  • Sprawy wojska powinny łączyć 

Andrzej Duda zwrócił się do wszystkich z prośbą, aby sprawy sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa traktować jako naszą wspólną powinność.  – Niech wojsko zgodnie z naszymi najlepszymi tradycjami będzie wartością, która nas łączy w myśleniu o Polsce, a nie dzieli. I to nie tylko w roku będącym rocznicą odzyskania niepodległości, ale zawsze – zaapelował.

 

 

  • „Chcielibyśmy zwiększyć liczebność wojska”

- Mamy nadzieję, że będą możliwe dodatkowe źródła finansowania dla rozwoju polskich sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego, chcielibyśmy, by zwiększyła się liczebność wojska – mówił Prezydent podczas spotkania z dziennikarzami po odprawie kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP. 

 

- Współpraca pomiędzy BBN, Kancelarią Prezydenta i MON, układa się bardzo dobrze. Dzięki porozumieniu z panem ministrem obrony powołaliśmy specjalny zespół, który zajmuje się dzisiaj przygotowaniem nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi - przypomniał Andrzej Duda. 

 

 

- Moje wielkie uznanie dla pana ministra Błaszczaka za to, że wyszedł z inicjatywą, aby stworzyć agencję, która będzie realizowała zakupy dla armii, aby te procesy zostały ujednolicone, aby była bardzo dobra koordynacja tych procesów zakupowych - podkreślił Prezydent. 

 

Przekonywał, że w związku z obecnością Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ "powinniśmy wrócić w szerszym zakresie do misji pokojowych w ramach ONZ". - Chciałbym, żebyśmy to realizowali; mam tutaj konkretne propozycje, które przedstawiam ministrowi obrony narodowej, zastanawiamy się na tym.

 

Podczas odprawy poruszony został także temat współpracy krajów członkowskich UE w ramach PESCO (program współpracy państw UE w zakresie obrony). - Chcemy, żeby PESCO było realizowane w sposób sprawiedliwy, aby wszystkie przemysły obronne jak najwięcej korzystały na realizacji tego programu - oświadczył Prezydent. Jego zdaniem, PESCO powinno "być kompatybilne" z NATO, i nie stanowić konkurencji wobec Sojuszu. (KG/KP)

 

Poleć znajomemu