Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 29 marca 2018

Pięć ustaw z podpisem Prezydenta RP

Dnia 28 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał:

  1. Ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej;
  2. Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty;
  3. Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  4. Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw;
  5. Ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
Poleć znajomemu