Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 27 kwietnia 2018

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczących kwestii tzw. „błędnych przelewów”

  |   Uroczystość podpisania ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczących kwestii tzw. „błędnych przelewów” Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczących kwestii tzw. „błędnych przelewów” Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczących kwestii tzw. „błędnych przelewów” Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczących kwestii tzw. „błędnych przelewów”

Celem ustawy jest zmiana przepisów regulujących problematykę transakcji płatniczych wykonanych z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, którym najczęściej jest błędny numer rachunku odbiorcy przelewu.

 

Propozycję wprowadzenia przepisów umożliwiających płatnikowi skuteczne odzyskanie środków pieniężnych przelanych na błędny numer rachunku bankowego przedstawił Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Finansowy, w ramach funkcjonującego w Kancelarii Prezydenta RP Zespołu Analiz Systemowych.

 

Nowelizacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i znalazła poparcie całego Parlamentu, o czym świadczy wynik głosowań. W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, żaden z posłów nie był przeciw i żaden nie wstrzymał się od głosu. W Senacie za przyjęciem ustawy głosowało 79 senatorów, tj. wszyscy obecni na głosowaniu, żaden z senatorów nie był przeciw oraz żaden nie wstrzymał się od głosu.

 

Dzięki nowym przepisom, dostawcy usług płatniczych, tj. przede wszystkim banki, będą mieć skuteczne narzędzia prawne, umożliwiające udzielenie klientom pomocy w odzyskaniu od odbiorcy przelewu błędnie przelanych środków finansowych.

 

Niezwykle istotnym rozwiązaniem wprowadzanym w ustawie jest konstrukcja, zgodnie z którą, w przypadku odmowy dobrowolnego zwrotu błędnie przelanych środków, w określonym w ustawie terminie, dostawca usług płatniczych będzie mógł udostępnić klientowi dane osobowe odbiorcy przelewu umożliwiające skierowanie sprawy na drogę sądową. (KP)

 

Poleć znajomemu