Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 maja 2018

Dziewięć ustaw z podpisem Prezydenta

2 maja 2108 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał:

  • ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
  • ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
  • ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
  • ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
  • ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
  • ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym
  • ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Poleć znajomemu