Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 maja 2018

Prezydent: Nowoczesne państwo musi być dostępne dla niepełnosprawnych

  |   Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Para Prezydencka z laureatami III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018” Gala wręczenia nagród w III Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności 2018”

- Bardzo się cieszę, że po raz trzeci możemy spotkać się w Pałacu Prezydenckim na gali konkursu „Lider Dostępności”, po to, żeby nagrodzić tych, którzy w ocenie jury konkursowego najlepiej wcielają w życie zasady projektowania uniwersalnego; te zasady, które zostały opisane w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 roku, którą uchwalono w Nowym Jorku – powiedział  w środę Prezydent Andrzej Duda inaugurując galę, podczas której wręczył statuetki i dyplomy zwycięzcom 3. Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności”.


Zobacz także: Wystąpienie podczas finału konkursu „Lider Dostępności 2018” - Kwestia problemów osób dotkniętych niepełnosprawnościami pojawia się w naszej przestrzeni publicznej ostatnio z bardzo dużą intensywnością – powiedział Prezydent Andrzej Duda, nawiązując do prowadzonego w gmachu Sejmu protestu grupy rodziców młodych ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami. Zdaniem Prezydenta, te oczekiwania są zrozumiałe dla każdego – dotyczą realizacji życiowych potrzeb. – Jeżeli chodzi o obowiązki państwa w odniesieniu do osób dotkniętych niepełnosprawnościami, to przede wszystkim potrzebna jest polityka państwa dotycząca usuwania różnego rodzaju barier oraz tego, aby umożliwić tym osobom normalne życie – zaznaczył. Zobacz także: Pierwsza Dama spotkała się z opiekunami osób z niepełnosprawnościami Prezydent: Dostępność ma również wymiar społeczny


- To oczywiście z jednej strony jest ta pomoc, którą nazwiemy pomocą socjalną, to jest w części pomoc gotówkowa, ale to także cała polityka związana z tym, by likwidować różnego rodzaju bariery. I my tu właśnie co roku w Pałacu Prezydenckim o tej właśnie polityce dyskutujemy, o tym, w jaki sposób ułatwiać dostępność w codziennym życiu do obiektów architektonicznych, do nowopowstających budynków, ale także do tych budynków zabytkowych, w których bardzo często usunięcie barier jest bardzo trudne - zaznaczył Prezydent. - Czy to jest ważne? Ogromnie ważne. Dla mnie jest to kwestia tego, czy państwo jest państwem nowoczesnym, cywilizowanym czy też nie - podkreślił Andrzej Duda. - Jeżeli jest państwem nowoczesnym, cywilizowanym to te bariery nie tylko są likwidowane, ale przede wszystkim jest ich jak najmniej - zaznaczył.

 

Jak mówił Prezydent, kwestia zapewnienia dostępności dotyczy nie tylko osób dotkniętych niepełnosprawnościami, ale także osób dotkniętych różnymi rodzajami słabości i osób starszych, które mają trudności w poruszaniu się.

 

 

Nagrody w Konkursie „Lider Dostępności 2018” przyznawane są w 8 kategoriach. Podczas gali Prezydent Andrzej Duda wręczył pamiątkowe statuetki i dyplomy laureatom oraz dyplomy wyróżnionym w konkursie w 6 kategoriach nagrody (w tym Grand Prix).  Celem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 


Nagrodzeni:

 

1. W kategorii Architekt/Urbanista: Pan Marek Wysocki - został uhonorowany za wieloletnie działania na polu legislacyjnym i naukowym, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej i przepisów kolejnych miast w zakresie projektowania i budownictwa dostępnego;

 

2. W kategorii Sieć Placówek: Łódzka Kolej Aglomeracyjna - nagrodzona za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności swoich usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej; 

 

3. W kategorii Obiekt usługowy Green2Day (Wrocław-Skanska) - nagrodzony za przestrzeń biurową w sercu Wrocławia, która wyróżnia się nie tylko wysokimi walorami estetycznymi, ale jest też w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kapituła konkursu doceniała również podjęcie przez dewelopera współpracy z urzędem miasta w celu przebudowy placu sąsiadującego z obiektem;

 

Dodatkowo w kategorii Obiekt usługowy Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia:

 

Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu - za konsekwentną politykę dostosowania budynku Teatru do potrzeb wszystkich użytkowników oraz działania zmierzające do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych poprzez zajęcia artystyczne; 

 

Centrum Handlowemu Posnania - za ponadstandardowe rozwiązania uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zastosowane już na etapie projektowania Centrum;

 

4. W kategorii Obiekt mieszkalny: Skanska Residential Development - Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić unikalne w skali Polski podejście dewelopera, który w swoich realizacjach uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami nie tylko w przestrzeniach wspólnych budynków i osiedli, ale też projektując same mieszkania w sposób umożliwiający ich łatwe dostosowanie do potrzeb wszystkich grup użytkowników.


5. W kategorii Obiekt zabytkowy: EUROPEUM w Krakowie (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) - za modelowy przykład modernizacji obiektu zabytkowego, przy której wzięto pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz za sukcesywne działania Muzeum Narodowego w Krakowie zmierzające do udostępnienia oferty muzealnej jak najszerszej grupie odwiedzających.

 

W tej kategorii Kapituła przyznała wyróżnienie –EC1 Łódź– Miasto Kultury - za tytaniczny wysiłek włożony w przekształcenie budynku byłej elektrociepłowni w obiekt o wysokich walorach estetycznych i kulturalnych, uwzględniający potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.


6. Grand Prix: Grupa Skanska - za filozofię firmy, której istotnym elementem jest dbałość o potrzeby wszystkich grup użytkowników, niezależnie od wieku czy stopnia sprawności. Kapituła Konkursu postanowiła docenić i wyróżnić kompleksowe działania grupy Skanska na polskim rynku, które przyczyniają się do budowania obiektów i przestrzeni dostępnych i tym samym mogą stanowić wzór dla pozostałych deweloperów w Polsce.

 

Nagrody w kategoriach: Samorząd (laureat: Poznań; wyróżnienie: Białystok) i Przestrzeń publiczna (laureat: Plac Europejski w Warszawie) zostaną wręczone podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbędzie się 20-22 czerwca br. w Gdyni.

 

 

Zobacz także: Prezydent do laureatów nagrody "Lider Dostępności": dostrzegacie ważne problemy Uroczystość w Pałacu Prezydenckim została współorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Wzięli w niej udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, Szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Sekretarz Stanu Andrzej Dera oraz prezydenccy doradcy, a także minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. (KG/MK)

 

Poleć znajomemu