Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 maja 2018

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników podpisana przez Prezydenta

Dnia 8 maja 2018 r.  Prezydent RP podpisał:

 

Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących organów (np. Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewody, starosty), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Poleć znajomemu