Menu rozwijane

15 listopada 2021

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu na czele z premierem Mateuszem Mateuszem Morawieckim oraz związkowcami w sprawie wynagrodzeń nauczycieli.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami rządu i oświatowej „Solidarności”. Jego tematem był stan realizacji porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 r. między Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” a rządem.

Porozumienie dotyczy zmian w systemie wynagradzania nauczycieli i warunków ich pracy.

o2111549257.jpg [434.11 KB]

Spotkanie odbyło się w odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy skierowaną do Prezydenta Andrzeja Dudy.

Uczestniczyli w nim premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister MEN Dariusz Piontkowski, szef KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bogna Janke.

Strony zgodnie oceniły, że Porozumienie w większości punktów zostało zrealizowane, szczególnie w kwestii uruchomienia kolejnych podwyżek dla nauczycieli. Punkt VI.

Porozumienia będzie przedmiotem dalszych rozmów. Spotkanie oświatowej „Solidarności” i przedstawicieli MEN odbędzie się – zgodnie z rekomendacją Prezydenta Andrzeja Dudy – w Pałacu Prezydenckim w przyszłym tygodniu. W rozmowach w roli obserwatorów będzie  uczestniczyć minister Bogna Janke jako przedstawiciel Prezydenta RP oraz przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

o1842973705.jpg [535.29 KB]