Menu rozwijane

27 grudnia 2019
Pałac Prezydencki

Dnia 27 grudnia 2019 r.  Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

1.      Ustawę z dnia 21 listopada  2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;
2.      Ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.