Menu rozwijane

29 stycznia 2020
Pałac Prezydencki

Dnia 28 stycznia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2. Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.