Menu rozwijane

29 października 2021

Dnia 29 października 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.