Menu rozwijane

08 grudnia 2021

Dnia 7 grudnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  1. Ustawę z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne;
  2. Ustawę z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.