Menu rozwijane

22 lutego 2022

Dnia 22 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  1. Ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
  2. Ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.