Menu rozwijane

16 listopada 2018
Prezydent Andrzej Duda

Dnia 14 listopada 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  1. Ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
  2. Ustawę z dnia  23 października 2018 r.  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.