Menu rozwijane

14 marca 2017
Prezydent RP Andrzej Duda (fot. Jakub Szymczuk/ KPRP)

13 marca 2017 r. Prezydent RP podpisał:

  • Ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.