Menu rozwijane

16 sierpnia 2021

W dniu 14 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

1.Ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,

2.Ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,

3. Ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym,

4. Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny,

5. Ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw,

6. Ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw,

7. Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

Może Cię zainteresować Prezydent postanowił podpisać nowelę Kodeksu Postępowania Administracyjnego [PL/EN] 8. Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

9. Ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o utworzeniu Akademii Zamojskiej.