Menu rozwijane

26 grudnia 2021

Emerytury stażowe, sędziowie pokoju, odbudowa Pałacu Saskiego czy ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – to niektóre tematy prezydenckich projektów, które Andrzej Duda skierował do Sejmu w mijającym roku.

W połowie grudnia do Sejmu wpłynął prezydencki projekt dotyczący emerytur stażowych. Wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej było zadaniem powołanej w maju przez Prezydenta Rady ds. Społecznych. Andrzej Duda mówił wówczas:

Chciałbym, abyśmy zrealizowali ten temat jak najrozsądniej, tzn. by z jednej strony spróbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, a z drugiej –​ pomieścić się w możliwościach, jakie dziś ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny 

Złożony w Sejmie prezydencki projekt przewiduje, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet oraz 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

11_andrzej_duda_powolanie_rady_ds_spolecznych_nrr_20210506_mbo23028_.jpg [1.02 MB]

Inna inicjatywa Andrzeja Dudy to skierowany do Sejmu na początku listopada projekt ustawy o sądach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających tę ustawę. Prace nad tymi rozwiązaniami od wiosny prowadził powołany w KPRP zespół, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z Prezydentem.

Jak tłumaczył Andrzej Duda: 

Przez sędziów pokoju będą rozstrzygane sprawy najprostsze, które dzisiaj bardzo często stanowią utrapienie sądów rejonowych 

Sędziowie pokoju mieliby rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym. Od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.

Sędziowie pokoju mieliby być wybierani jednorazowo na 6–letnią kadencję w wyborach powszechnych.

04__andrzej_duda_podpisanie_inicjatywy_ustawodawczej_211104_jsz_5885.jpg [390.09 KB]

W połowie września do laski marszałkowskiej trafił z kolei prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, który ustanowił 27 grudnia świętem państwowym. Inicjatywa Prezydenta była odpowiedzią na głosy przedstawicieli społeczności, działaczy patriotycznych i władz samorządowych z Wielkopolski. 

Prezydent Duda mówił wówczas, że jest dla niego wielką satysfakcją, iż może wraz z przedstawicielami wielkopolskich samorządów i instytucji wnioskować o ustanowienie tego święta. Jak podkreślił:

Święto narodowe należne jest Wielkopolanom i bohaterom, którzy podczas powstania odzyskali Wielkopolskę dla naszego kraju. (...) To akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego; cieszę się, że to święto na trwałe wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej 

27grudnia_fb.jpg [942.31 KB]

W lipcu na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Prezydent przekazał na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, a także Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Andrzej Duda wskazywał podczas uroczystości, że odbudowa Pałacu Saskiego to ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma zwieńczyć proces odbudowywania stolicy.

Rozpoczynamy inwestycję ponad wszelkimi podziałami, dzięki której Warszawa odzyska swój dawny, a jednocześnie nowy blask.

Prezydent podpisał ustawę w połowie sierpnia. 1 grudnia ogłoszono powołanie Spółki Celowej odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej.

06_andrzej_duda_palac_saski_ustawa_20210707_js__6168.jpg [292.93 KB]

W maju Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o usługach płatniczych, gwarantującej konsumentowi swobodę wyboru formy płatności za sprzedaż towarów i usług. Ustawa uniemożliwia sprzedawcom odmowę przyjmowania płatności gotówkowych. Prezydent podpisał nowelę pod koniec września.

Miesiąc wcześniej do Sejmu trafił prezydencki projekt zmian w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którym najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Prezydent podpisał ustawę 16 sierpnia.

W lutym Prezydent skierował do Sejmu nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Jej głównym założeniem jest przedłużenie terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i RPO skarg nadzwyczajnych. 

dwnld1555567315.jpg [417.28 KB]