Menu rozwijane

15 marca 2022

Krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Nie można jej kupić ani wyprodukować, a świadomość, że możemy uratować komuś życie, jest wartością nadrzędną. 

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstała baza osób gotowych oddać krew.

Mając na względzie wyjątkowe okoliczności, jak również szczególne zaangażowanie Polaków i chęci do oddania krwi dla Obywateli Ukrainy, opracowany został formularz, w ramach którego możliwe jest zgłoszenie gotowości do oddania krwi, jako pomoc dla naszych sąsiadów.

Honorowi Dawcy Krwi w Polsce są ofiarni, aktywni i zawsze odpowiadają na potrzeby osób wymagających leczenia krwią a honorowe krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka. 

Dzięki szczególnej aktywności Krwiodawców, świadomości w zakresie dzielenia się krwią, wzrastającej edukacji i, co bardzo ważne, współpracy z publiczną służbą krwi, stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce na chwilę obecną są wystarczające. 

Formularz służy do kierowania komunikacji bezpośrednio do osób, które zgłoszą chęć oddania krwi, dzięki czemu możliwe jest racjonalne zarządzanie jej zasobami.  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>

mobile.jpg [145.04 KB]