Menu rozwijane

14 września 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Celem projektowanej ustawy jest ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, dla upamiętnienia zrywu z lat 1918–1919 i złożenia hołdu jego bohaterskim uczestnikom.

Może Cię zainteresować Apel o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym u Prezydenta RP

Powstanie Wielkopolskie, chociaż mocno zakorzenione w lokalnej pamięci historycznej, w świadomości ogólnopolskiej funkcjonuje w stopniu nieadekwatnym do swojego żywotnego znaczenia i doniosłego wpływu, jaki wywarło na losy państwowości i kształtowanie się granic Rzeczypospolitej.